top of page

ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME


untitled

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Sizlerden gelen sorular üzerine ilgili birimle görüşme yapılmış ve İTS de bulunan deaktivasyon işleminin 25.11.2016 tarihine uzatıldığı bilgisi alınmıştır. Ayrıca GİB tarafından 6736 sayılı kanunla ilgili soru ve cevaplar için http://www.gib.gov.tr/6736-sayili-yapilandirma-kanunu-bilgilendirme-toplantisi-soru-ve-cevaplari

Adresine tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Sendikamızca eczanelerimizi ilgilendiren soru , cevap ve SGK tarafından kurum alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin sürenin uzatılmasına dair duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısı Soru ve Cevapları

Soru  28:Eczanelerin ıtriyat-sağlık-doğal ürün satışlarında stok düzeltmesi yapmak istediğinde KDV oranı ne olmalıdır ?

CEVAP: Eczanelerin stoklarında bulunan ilaçlar için maliyet bedeli üzerinden %4 oranında KDV hesaplanacaktır. Eczanelerin stoklarındaki ilaç dışındaki emtia için gayri safi kar oranı da dikkate alınarak belirlenen bedel üzerinden emtianın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanması ve 1 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;

– 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,uzatılmıştır.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA DAİR DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

28.10.2016 DUYURU

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASINA DAİR DUYURU

Bilindiği üzere, 26.10.2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekinde yer alan kararı uyarınca;

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ıncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece başvuru süresi 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmakta olup, ilk taksit ödeme süresine ilişkin son ödeme tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

Commentaires


bottom of page