ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE (Renkli Reçete Sistemi)


İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilişkin, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı Kurumumuz Talimatnamesi ekte yer almaktadır.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı :88866997-505.99-E.13726                   25.01.2018

Konu:Renkli Reçete Sistemi

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla bahsi geçen ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu ilaçların normal reçete ile temin edilmesine devam edilecek olup, bu ilaçlar için;

– Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafından ödemesi yapılan ilaçlara ait reçetelerin eczacılar tarafından renkli reçete sisteminin “reçete oluştur” bölümünden manuel olarak giriş yapılarak kaydedilmesi gerekmektedir.

– Reçete sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesi gerekmekte olup, sisteme kaydedilen reçetedeki ilaçların İlaç Takip Sistemine bildirimi yapılarak reçetenin “tamamlandı” konumuna getirilmesi gerekmektedir.

– Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden yazılan reçetenin hasta tarafından ödemesi yapılarak temin edilmek istenmesi halinde yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Basılı reçetelerin asıllarının ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazılan elektronik reçetelerin çıktılarının 5 yıl saklanması gerekmektedir.

– Temin edilmek istenen ilacın hastalara verilmesinden önce, aynı ilacın hastalarda halihazırda bulunup bulunmadığının (kullanım süresinin dolup dolmadığının) gerek renkli reçete sisteminden gerekse sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerekmektedir.

– Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar için renkli reçete sisteminden alınan aylık listenin İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

– Konuya ilişkin kılavuza https://renklirecete.saglik.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dâhilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimi, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı

NOT:NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İZLEMEYE TABİ İLAÇLAR

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS