ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !


ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE !

I-)Ozurdex İntravitreal İmplant

Adlı ürün ile ilgili Kurumumuza yabancı  sağlık otoriteleri tarafından ve ürünün ruhsat sahibi firması tarafından  yapılan bildirimler neticesinde bir değerlendirme süreci başlatılmıştır. Bu doğrultuda devam eden değerlendirme sürecinde nihai karar alınıncaya kadar önlem olarak tespit edilen durumdan etkilenen partilere İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulanmıştır. Değerlendirme süreci tamamlanarak  nihai karar alındığında sistemde gerekli işlemler yapılacaktır.

II-) Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon

Koçsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Kopaq 300mgI/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon” adlı ürünün 71032511 (SKT:12.2020), 71032331 (SKT:12.2020), 71033121 (SKT:12.2020) ve 71238811 (SKT:12.2020) parti numaralıları ile ilgili olarak TÜFAM’ a iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme ve analiz süreci başlatılmış olup; analizler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS