top of page

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR !


dikkat2

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR !

Değerli üyelerimiz,

         Hepimizin malumu 2015 yılını geride bırakmakta olduğumuz günlerdeyiz. Öncelikle tekrar hatırlatmak isteriz;

         Sendikalar, hukuksal zeminde hak arayan ve üyelerinin haklarını savunan özgür Anayasal örgütlerdir.Sendika üyeleri olarak, eczanelerinize gelen her bildirim ve tebliğatla ilgili tüm konularda mutlaka TEİS’ e danışınız.Sendikaya danışmadan hiçbir belge imzalamayınız veya cevap yazmayınız.

Sizce çok basit olan, size tebliğ edilmiş bir yazıyı bile zaman geçirmeden , mümkünse aynı gün içinde Sendikamızla paylaşınız.

         Sizlerin bizlere ilettiği sorun ve sorulara özet olarak cevaplamak ve sizlere bilgi notları şeklinde bilgi vermek istiyoruz.Bunları birkaç konu başlığı ile toparlamak istedik:

I-) İLAÇ KATILIM PAYLARI:

Öncelikle bilmeniz gereken husus kurum içinde  3 farklı maaş ödemesi ve 3 farklı maaş ödeme tarihi bulunmaktadır

Eczanelerimizde reçete girdiğimizde oluşan ilaç katılım payları ,ancak eczane faturamızın kesilip,teslim edilmesi,bölgeler tarafından faturaların işlenmesi,medula tarafından listelenmesi,Mossip tarafından kontrol edilerek Muhasebe Başkanlığına gönderilmesinden sonra yapılabilmektedir.Sendika olarak aldığımız bilgiye göre ilaç katkı payları faturasını kestiğiniz ayı takip eden 2 ay sonunda  eczane hesaplarına yatmaktadır.

Emekli maaşı ödeme zamanı : Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK,Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin maaşlarını farklı günlerde ödemektedir.Şöyle ki;

SSK emekli maaşları ayın 17’sinde ,Bağkur maaşları 25 ‘inde ve emekli maaşları ise ayın 1’inde ödenmeye başlamaktadır. Diğer taraftan 3 aylık emekli maaşı alan vatandaşlarımızda katılım payları kesilmek için 3 ay beklemektedir.Bu sene ve geçen sene de yaşadığımız bayram önceleri erken emekli maaş ödemeleri ise ilaç katılım payı ödemelerinin aksamasında en önemli rolü üstlenmektedir.

Ayrıca sendika olarak araştırmalarımızda vefat eden emekli vatandaşlarımızın ilaç katılım paylarının ödenmediğini tespit etmiş bulunmaktayız. Bu konuda kuruma mevzuatlarının değişmesi için Sendikamızca gerekli başvurular yapılmış olup, çok kısa süre sonra bu sorun da giderilmiş olacaktır.

         İlaç katılım paylarından , kuruma kişi borcu, icra borcu vs. bulunmakta ise bu tutarlar kesilmektedir. Uzunca süredir ilgili birimlerle görüşmeler yapılarak,Medula ekranından hangi ayın ilaç katılım payı olduğu ve kesinti varsa ne kesintisi olduğunun gösterilmesi gerektiği iletilmiş ve kurum tarafından çalışmalar başlatılmıştır.

ÖZETLE: Medula ekranından ilaç katılım paylarımızdan yapılan kesintiler ve hangi aya ait olduğu bilgisi görebileceğiz.

II-)MEDULA SİSTEMİ:

Medula sistemi SGK içinde Mamak,Kızılay ve Balgat bölgelerinden ayrı ayrı hizmet vermekteydi. Kurum tarafından SSK,Bağkur,Emekli Sandığı ve MOSİP sistemleri Batıkent/Ankarada yapılan Veri Merkezine taşınmıştır. Taşınma esnasında ve taşınma sonrası yaşanan aksaklık ve kesintiler sendikamızca birebir ve an be an takip edilmiş ,en az mağduriyet yaşamamız için elimizden gelen yapılmıştır. Medula sisteminin ay sonuna kadar taşınması işlemi tamamen bitecektir.

III-)İTS İLE İLGİLİ KONULAR:

         Eczanelerimizde,Satışa hazır halde bulunan ilaçların ITS ‘den kontrolü yapılmalı ve elden satışlar mutlaka İTS’ ye bildirilmelidir.

         Eczane yazılım programlarının yapılan işlemleri İTS’ye bildirme gibi görevleri olmalarına rağmen bu bildirimlerde bazen sorun yaşanmaktadır.

         Bu yüzden eczanelerinizdeki stokların İTS kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığını belirli aralıklarla kontrol etmeniz gerekmektedir.

         İlaç Takip Sistemi kayıtlarına göre üzerinizde kayıtlı bulunan ilaçların listesini alabilmek için İTS online işlemler ekranında “stok indir” sekmesinden 1 gün önceki stoğunuza erişebilirsiniz. Tüm üyelerimizin kendi stoklarını kontrol ederek gerekli İTS bildirimlerini yapmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.

IV-)RENKLİ REÇETELERİN ELEKTRONİK ORTAMA ALINMASI (kırmızı,yeşil,mor ,turuncu reçeteler):

         Daha önce bu konu kurumla görüşülmüş ve sizlere bilgi verilmiş olup, TİTCK Başkanına yapılan son ziyaretimizde de uygulamanın artık başlayacağı bilgisini alınmıştır. renklirecete.gov adı verilen bu projenin yazılımı tamamlanmış olup , uygulama tarihi net olarak belli olmamakla beraber, uygulamanın bizlere artıları mühimdir.

a)Doktor tarafından uygulamaya girilerek reçete yazılacağı için Bakanlığın yasalarına uygun şekil ve miktarda ilaçlar yazılacaktır.

b) Bu reçetelerin çalınması ve suiistimali ortadan kalkacaktır.

c) Yaşadığımız zamana uygun olarak artık bunların listelenip sağlık müdürlüklerine teslimi ve arşivleme sıkıntısı vs. tamamen ortadan kalkmış olacaktır.

V-) YIL SONUNDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN HUSUSLAR

A-) ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI:

Uygulamaya 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname, E-Yoklama uygulamasından sonra Vergi Mükelleflerine yapacağı tebligatları 01/01/2016 tarihinden itibaren “Elektronik” olarak yapacağını 27/08/2015 günü yayımlanan 456 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile açıklamıştır. Detaylı bilgi için:

B-) 2015 ARALIK FATURA KESİMİ İÇİN ÖNEMLİ :

         Bildiğiniz üzere eczanelerimizde kurumlara AYLIK fatura kesmekteyiz.Başta SGK olmak üzere Aralık 2015 reçetelerini 31 Aralık 2015 tarihli fatura keserek kuruma teslim ediniz. Asla Aralık ayı reçetelerinin faturalarını yeni yılın ocak ayı tarihiyle kesmeyiniz. Aynı şekilde yılın diğer aylarında da tek bir reçete (örn. Yurtdışı veya Suriye reçetesi) bile olsa reçetenin (KURUMA GÖNDERİLMESE BİLE ) ait olduğu aya fatura kesmeniz gerekmektedir. Ama kuruma teslim işleminizi daha sonraki aylara bırakabilirsiniz. Bu yaptığınız size sadece ödemenizi geciktirecektir. Ama yanlış yaparak ilgili aya ait reçeteyi bir sonraki ayda fatura etmeniz size KDV cezası,vergi cezası ,  bu yanlış bir de yıl sonu yapılmışsa “ek beyanname,vergi cezası” almanıza, ayrıca kurum iskontosunu değiştirecek rakam ise ,iskonto kadar kurum zararı ve faizli cezası olarak, 25-75 kş farkı varsa onlarında hesaplanarak faizi ile hesaplanarak kesilme cezası olarak geri dönecektir.

C-) YENİ NESİL YAZAR KASA UYGULAMASI:

         Bildiğiniz üzere 15.06.2013 tarihli 426 nolu VUK Tebliği hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.Erteleme istekleri kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Şu ana kadar gelen bilgiler ertelemenin “ciro bazlı kademeli erteleme “şeklinde olacağıdır.

ANCAK RESMİ OLARAK ERTELEME İLE İLGİLİ BİR DUYURU YAYINLANMAMIŞTIR.

Yıllık cirosu: 1 milyon liranın altında olanlar 1 Ocak 2017, 1 milyon ile 5 milyon arası 1 Ekim 2016, 5 milyon ile 10 milyon arası 1 Temmuz 2016 ,10 milyon liradan fazla olanlar 1 Ocak 2016 tarihinde uygulamaya geçecekleri yönünde duyumlar alınmıştır.

TEİS olarak uygulama tarihi için resmi ve yazılı açıklama beklenmektedir. Yapıldığı zaman sizlerle hemen paylaşılacaktır.

D-) E-FATURA İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME :

         421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği göre;

         2014 yılı Brüt Cirosu 10 milyon ve üzeri Olan Eczacılar 01.012016 yılından itibaren E-Defter ve E-Fatura Kullanmak zorundalar .Bu kapsamada olan mükellefler kendi aralarındaki ticari ilişkilerinde E_Fatura Düzenlemek zorundalar.

Ama taraflardan birinin E-Fatura kapsamında olmaması halinde Normal Fatura Düzenlenmeye devam edilecektir.SGK tarafından henüz E- Faturaya geçilmemiş olduğunu önemle hatırlatırız.

         Bu vesileyle;2016 yılının Mesleğimiz ,Sendikamız ,eczanelerimiz ve bizler için ÇOK GÜZEL VE BAŞARILI  BİR YIL olması dileği ile saygı ve sevgilerimizi sunarız.

         TEİS YÖNETİM KURULU

Comments


bottom of page