ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME ..( Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvurumuz)


Değerli Üyelerimiz ,

Son zamanlarda sizlerden gelen soru ve sorunlarla ilgili olarak yetkili birimlerden alınan bilgiler aşağıdadır.

I-)İş kazası, meslek hastalığı, adli vaka ve trafik kazazedelerine ilişkin uygulamalar kapsamında karşılanan reçeteler medula sisteminde B grubuna dahil olmaktadır. Ancak mevzuat gereği” bu durumlara ait faturaların ayrı fatura edilmesi gerekmektedir” denildiğinden konu kuruma sorulmuş olup, SGK’ dan aldığımız bilgiye göre bu reçetelerin B grubu olarak faturalandırılmasında bir sorun bulunmamaktadır.

II-)Kapanan bir hastane veya tıp merkezine ait SGK tarafından iade edilmiş reçetelerde ve raporlarda yapılması gereken düzeltme ve eklemeler bulunduğunuz ilin il sağlık müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

III-)01.04.2014 tarihli kurum duyurusu ile resmi tatil günleri ve Pazar günleri sistem özel hastane ve polikliniklere (özel birkaç durum harici ) kapatılmıştır. Kurumdan aldığımız sözlü bilgiye göre resmi tatil veya Pazar öncesi sistem ,tatilin başladığı 24:00 ten sonra kapatılmaktadır.( Örneğin ; cumartesi gece 24:00) Bu konu hakkında kuruma sendikamızca başvuruda bulunularak bu reçeteler için açıklayıcı duyuru yapılması istenmiştir. Başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

SENDİKAMIZCA KURUMA YAPILAN YAZILI BAŞVURU

                                                                                                                     07/05/2014

                                                                                                                      TEİS2014-37

T.C.

SGK BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

            Konu: 21.03.2014 tarihli duyuru ile resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasının kaldırılması hakkında.

Genel Müdürlüğünüz tarafından21.03.2014 tarihinde kurumunuzla sözleşmeli hastanelere hitaben, “Medula – hastane sistemini kullanmakta olan tüm özel sağlık hizmet sunucularının dikkatine” başlığı ile yayımlanan duyuruda,   “… sonrasında, resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasının kaldırılması talebi Kurumumuz tarafından uygun bulunmuştur” denilerek,  “…bu sebeple, MEDULA-hastane sistemi üzerinden özel sağlık hizmet sunucuları için 01/04/2014 tarihi itibari ile resmi tatil günlerinde, 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavidışında provizyon (ilk takip numarası) verilmeyecektir”  açıklaması yapılmıştır.

Kurumunuz tarafından yapılan duyuru her ne kadar , hastanelere hitaben yazılmış ise de, açıklamada belirtilen tatil günlerinde söz konusu hastanelerden yazılan reçetelerin , kurumunuzla sözleşmeli eczanelerden karşılanması açısından üyelerimiz arasında tereddüt hasıl olmuştur.

Resmi tatilleri ve hafta sonu tatilini düzenleyen , 2429 sayılı Kanun’un  3. Maddesinde,   “– A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00′ten itibaren başlar”   ifadesi yer almaktadır. Sadece bu madde bile, şu anda eczanelerimizin konu ile alakalı durumdan yaşadıkları tereddütü açıkça pekiştirmektedir.

Çünkü, bu Kanun’a göre, cumartesi saat 13.00 den sonra yazılan reçetelerin, kurumunuz tarafından yayımlanan duyuruda ifade edilen hafta sonu tatili anlamına uyup uymadığı ya da bunun nasıl tespit edileceği bile, çözülmesi çok zor bir soru olarak ortada durmaktadır.

Bu sebeple, resmi tatillerde ve hafta sonu tatillerinde , kurumunuzla sözleşmeli hastanelerden yazılacak reçetelerin karşılanması hususunda eczanelerimizden karşılanmasında bir sakınca olmadığı yönünde bir duyurunun ivedilikle yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Bu sebeple gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

                                                                                       Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                       TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI           

                                                                                        GENEL BAŞKANI

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS