top of page

ÖZEL SİGORTANIN YAPTIĞI GRİP AŞISI REKLAMININ KALDIRILMASINI SAĞLADIK.


ÖZEL SİGORTANIN YAPTIĞI GRİP AŞISI REKLAMININ KALDIRILMASINI SAĞLADIK.

Değerli üyelerimiz,

Vakıfbank iştiraki olan Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin internet sitesinde “YAŞAM KULÜPLERİ KASIM 2017 KAMPANYALARI” başlığı altında yer alan 

Grip Aşısı reklamı hakkında yaptığımız başvuru sonrası söz konusu reklam kaldırılmış olup, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ne gönderdiğimiz yazı ve gelen cevap yazısı aşağıda bilginize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

GÖNDERDİĞİMİZ YAZI: 14/11/2017

                                                                                                                                                       TEİS2017-64

VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy, 34347 Beşiktaş / İSTANBUL

Konu : İnternet sitenizde yer alan Grip Aşısı Kampanyası ve Kampanya Tanıtımı hk.

Vakıfbank iştiraki olan Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. internet sitesinde “YAŞAM KULÜPLERİ KASIM 2017 KAMPANYALARI” başlığı altında yer alan:

“Grip Aşısı

“Grip aşısıyla kendinizi hastalıklardan koruyun!”

Kampanya Detayları:

  1. Grip aşısı hizmeti anlaşmalı olduğu hastanelerde veya tıp merkezlerinde sağlanacak olup kişinin Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri hattını araması gerekmektedir.

  2. Grip aşısı hizmeti 33 ilde 65 kurumda verilmektedir.

  3. Yaşam Kulüpleri üyesinin bireysel yaptırdığı grip aşısı maliyetleri Vakıf Emeklilik tarafından karşılanmayacaktır.

  4. Grip aşısı ücreti 53 TL’dir.

Detay: Eczaneler grip aşısı yapma yetkisine sahip değildir.

Kampanya Tarihi:01.11.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.”

Şeklindeki kampanya ve bu kampanyanın tanıtımı 1219 Sayılı “Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”, 1262 Sayılı “İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu” ile 6197 Sayılı “Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun”a ve ilgili mevzuatlara aykırı olduğu gibi, içeriğinde bulunan bilgiler yanlış ve yanıltıcı olup, içerik olarak da yasal mevzuata aykırıdır.

Zira ; Grip aşısının reklamı yasal olmadığı gibi, herkes grip aşısı olamayacağından, kimlerin grip aşısı olup olamayacağına ancak bir hekimin karar vermesi gerekmektedir. Kampanya tanıtımında belirtilenin aksine Grip Aşısının satış fiyatı 53 TL olmadığı gibi, ülkemizdeki ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmekte olup, belirlenen fiyatın üzerinde ya da altında satılması yasak olduğu gibi eczane dışında satışı da yasal mevzuata açıkça aykırıdır.

Bir banka iştirakinin halkımızın sağlığını olumsuz etkileyecek ve spekülasyon oluşturacak yasal mevzuata aykırı kampanyalar yapmaya hakkı bulunmamaktadır.

Ülkemizin değerli bir kurumu olan Vakıfbank’ın iştiraklerinin daha ciddi ve titiz davranarak, Sigortacılık kapsamında kendisine belirlenen sınırlarda çalışma yürütmesi gerektiğini hatırlatır, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. internet sitesinden bir an evvel söz konusu uygulamanın/reklamın kaldırılarak sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize sunarım.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI
GELEN CEVAP YAZISI:

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAKANLIĞI’NA

Tarih    :            21.11.2017

Konu       :         İnternet sitemizde yer alan Grip Aşısı Kampanyası ve Kampanya Tanıtımı Hakkında

14.11.2017 tarihli “İnternet sitenizde yer alan grip aşısı kampanyası ve kampanya tanıtımı hk” konulu yazınızda; Vakıf Emeklilik internet sitesinde Yaşam Kulüpleri ek faydalar dünyası kapsamında iletişimini yaptığımız grip aşısı bilgilendirmesinin, halk sağlığını olumsuz etkileyeceği, spekülasyona neden olabileceği ve yasal mevzuata aykırı bir iletişim olduğu belirtilmiştir.

BES müşterilerimize sunduğumuz ek faydalar dünyası Yaşam Kulüpleri sadakat programı çerçevesinde aylık olarak farklı içeriklerde iletişimler gerçekleştirmekteyiz.

Bu iletişim kapsamında amacımız grip aşısı reklamı yapmak ya da bir hekimin görüşü olmaksızın tüm müşterilerimizi grip aşısı olmaya yönlendirmek değil, kış aylarında yoğun olarak karşılaşılan ve günlük hayatı olumsuz olarak etkileyen gripten korunabilmek için grip aşısı yaptırmayı düşünen müşterilerimize asistans firmamızın işbirliği yaptığı hastane ve tıp merkezlerinden bu konuda görüş ve hizmet alabilecekleri yönünde bir bilgilendirme hizmeti gerçekleştirmektir. Bu bilgilendirmenin içerisinde grip aşısı özelinde herhangi bir spekülasyona yer verecek ya da halkı yanlış yönlendirecek bir bilgi verilmeksizin, doğrudan Yaşam Kulüpleri kapsamında bu hizmetin de (eğer gerek duyuluyorsa) anlaşmalı hastane ya da tıp merkezlerinde alınabileceği yönünde ifadelere yer verilmiştir.

Göndermiş olduğunuz yazı akabinde herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için ivedilikle bu konuya dair bilgilendirme metni dijital mecramızdan kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT AŞ.

Adem DUMAN                                              Seyhan KIRIKÇI

Genel Müdür Yardımcısı                           Pazarlama Yönetimi Grup Müdürü

コメント


bottom of page