ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU


 ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 15.07.2014

DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 8-h ve 8 –ı maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 15.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine Eklenen İlaçlar Listesi

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi

Kopya ek_14072014

 Uzm. Dr. İsmet KÖKSAL

Genel Müdür

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS