top of page

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU


GSS 1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

  25.07.2014

DUYURU

ÖDEME KOMİSYONUNUN 2014/1. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 8 –ı maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 31.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek: 1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine Eklenen İlaçlar Listesi

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi

Comments


bottom of page