top of page

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


ÇEVRE BAKANLIĞINDAN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Sendikamızca “plastik poşet uygulaması “için Çevre ve Şehircilik Bakanına yapılan başvuruya gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı      :66745475-145.07-E.86627                                                 12.04.2019

Konu     : Plastik poşetler

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

(ZİYABEY CAD N0.31/2 BALGAT/ ANKARA)

İlgi    : 21.03.2019 tarihli ve 15 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile Bakanlığımızca yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar gereği eczanelerde, sadece ilaç satışında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan 200×350 milimetre ebadından küçük plastik poşetlerin ücretsiz, diğer poşetlerin ise ücretli olarak verilmesi yönündeki uygulamanın eczanelerde verilen hizmetin sunumunda beklenen kolaylığı sağlamadığı ve ücretli/ücretsiz yönünde karmaşanın eczanelere iş yükü getirdiği belirtilerek, eczanelerin uygulamadan tamamen muaf tutulması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Uygulama plastikten yapılmış tüm poşetleri kapsamakla birlikte, kullanım amacına bağlı olarak belirli gerekçeler doğrultusunda kapsam dışında tutulan poşetler Usul ve Esasların “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesi ile belirlenmiştir.

Uygulama başladıktan kısa bir süre içerisinde, ilgi yazınızda da belirtildiği üzere kişisel mahremiyetin korunması, ilacın beklenmedik zamanda alınma ihtiyacının acilen ortaya çıkabilmesi gibi durumlar konusunda Bakanlığımıza gelen görüşler olumlu mütalaa edilerek, eczanelerde ilaç satışında kullanılan poşetlerin ücretsiz verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve Usul ve Esaslar 9 Ocak 2019 tarihinde bu yönde revize edilmiştir.

Diğer taraftan, aynı gerekçeler doğrultusunda ilaç dışındaki ürünlerin kapsam dışında tutulmasını gerektirecek bir husus olmadığı değerlendirildiğinden, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamanın mevcut haliyle devam ettirilmesi uygun görülmektedir. Bununla birlikte, uygulamada karşılaşılan farklı hususlara istinaden 25 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar doğrultusunda revize edilen Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara https://cygm.csb.gov.tr/genelgeler-i-442 adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet VARIR

Genel Müdür Yardımcısı V.

KURUM YAZISI:


Comments


bottom of page