KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) tüzel kişiliği tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, Tüzüğümüzle bağlı olarak, aşağıda açıklandığı … Okumaya devam et KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI