İŞVEREN KILAVUZU

Eczacı işveren üyelerimizce bilinmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.


 • 2020 Eczacı Mesul Müdür Maaşı = Net 5.000 TL
 • 2020 İkinci Eczacı Maaşı = Net 6.311,94 TL
 • 2020 Yardımcı Eczacı Maaşı = Net 3.155,97 TL

 • İkinci eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 5.945.000 TL
 • Yardımcı eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 2.819.000 TL

ECZANE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN MESLEK KOD TABLOSU

 • 2262.01 ECZACI
 • 3213.01 ECZACI KALFASI (sertifikası olan )
 • 3213.02 ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ (2 Yıllık yüksek okul diploması olanlar)
 • 5223.91 ECZANE İŞÇİSİ (sertifikası veya diploması OLMAYANLAR)

2020 Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL


2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

 • 1 Ocak Yılbaşı
 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
 • 23 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
 • 24 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
 • 25 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
 • 26 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
 • 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
 • 30 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
 • 31 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
 • 1 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
 • 2 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
 • 3 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
 • 30 Ağustos Zafer Bayramı
 • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 • 31 Aralık Yılbaşı gecesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi


Yıllık Ücretli İzin

 • Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün
 • Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün
 • Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün
 • Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN ÖZLÜK DOSYASI HAZIRLANMALIDIR.

 • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.Özlük dosyasında;
  • İşçinin kimlik bilgileri,
  • Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu
  • Sabıka kaydı,
  • İkametgâh
 • Yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. 

 • Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın (alışlarla, satışlarla, ödeme ve tahsilatlarla ilgili her türlü fatura, fiş, makbuz vs. , çalıştırılan personelle ilgili her türlü belge) Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre saklanma süresi 10 yıldır.
 • Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.
 • Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilmelidir.
 • İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.
 • Her yıl mutlaka eczanenin envanteri çıkartılmalıdır. Her 3 yılda bir envanter çıkartmak kanuni bir zorunluluktur.
 • 5 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran işverenlerin maaşları bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur.

Fatura Düzenleme Mecburiyeti Asgari Satış Tutarı = 1.400,00 TL