Eczacı işveren üyelerimizce bilinmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.


  • 2020 Eczacı Mesul Müdür Maaşı = Net 5000 TL
  • 2020 İkinci Eczacı Maaşı = Net 6311,94 TL
  • 2020 Yardımcı Eczacı Maaşı = Net 3155,97 TL

  • İkinci eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 5.945.000 TL
  • Yardımcı eczacı çalıştırma yükümlülüğü taban ciro (KDV Hariç) = 2.819.000 TL

2020 Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.324,70 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.368,85 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.401,96 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.435,07 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.479,21 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.479,21 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.479,21 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.324,71 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.357,81 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.390,92 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.435,07 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.457,14 TL
2020 AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.479,21 TL


2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
1 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
2 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
3 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi


Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi


Yıllık Ücretli İzin
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün


HER BİR ÇALIŞAN İÇİN ÖZLÜK DOSYASI HAZIRLANMALIDIR.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesine göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.Özlük dosyasında;
İşçinin kimlik bilgileri,
Kamu Sağlık Kurumlarınca düzenlenmiş sağlık raporu
Sabıka kaydı,
İkametgâhı
Yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. (2013 yılı itibariyle 1293 YTL idari para cezası söz konusudur).


Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın (alışlarla, satışlarla, ödeme ve tahsilatlarla ilgili her türlü fatura, fiş, makbuz vs. , çalıştırılan personelle ilgili her türlü belge) Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Hükümlerine göre saklanma süresi 10 yıldır.
Kirada meydana gelen değişiklikler yazılı olarak muhasebeye bildirilmeli ve beyannameleri buna göre düzenlemeleri sağlanmalıdır.
Yeni işe alınan personelin işe başladığı tarihten en geç 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilmelidir.
İşyeri kiralarının mutlaka BANKA ARACILIĞI ile yatırılması gerekmektedir.
Her yıl mutlaka eczanenin envanteri çıkartılmalıdır. Her 3 yılda bir envanter çıkartmak kanuni bir zorunluluktur.
5 ve üzeri sayıda işçi çalıştıran işverenlerin maaşları bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur.


Fatura Kesme Mecburiyeti 1.400,00 TL


ECZANE ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN MESLEK KOD TABLOSU

2262.01 ECZACI
3213.01 ECZACI KALFASI (sertifikası olan )
3213.02 ECZANE HİZMETLERİ TEKNİKERİ (2 Yıllık yüksek okul diploması olanlar)
5223.91 ECZANE İŞÇİSİ (sertifikası veya diploması OLMAYANLAR)