ARŞİV
0

YENİ KURULAN ŞEHİR HASTANELERİ ARAZİLERİNE ECZANE AÇILMASI HAKKINDA

YENİ KURULAN ŞEHİR HASTANELERİ ARAZİLERİNE ECZANE AÇILMASI HAKKINDA

         Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

         Bildiğiniz üzere hastaneler şehir dışına alınarak yeni şehir hastaneleri kurulmaktadır. Son günlerde yeni kurulan bu şehir hastaneleri arazilerine eczane açılıp açılamayacağı konusu ile ilgili olarak sizlerden Sedikamıza yoğun bir şekilde sorular gelmektedir.

Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre konu ile ilgili düzenleme;

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eczane Yerleri ve Bölümleri

Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri

 (8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

Şeklinde olup, Şehir Hastanelerinin bulunduğu arsa, bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılması mümkün değildir.

         Ayrıca; TEİS olarak 2006/5525 esas sayısı ile Danıştay 10. Dairesine açılan ve 2009/793 karar no.su ile karara bağlanan dava sonucu “Sağlık Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması İle Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet Ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte” yer alan ve yukarıdaki düzenlemeyi by-pass eden yönetmelikten “eczane “ kelimesi çıkartılmış olup, bizim mevzuatımız dışında da bu duruma izin veren bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

         Sonuç olarak ; hiçbir yasal düzenlemeye ve mahkeme kararına göre sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu arsa, bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılmasının mümkün olmadığını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…

TEİS YÖNETİM KURULU

 

 

Kategori :Teis'ten Duyurular, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 3156 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.