ARŞİV
0

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MEVZUATINDA ECZANELERİN SAĞLIK KURULUŞU OLARAK TANINMASI İÇİN YAPTIĞIMIZ BAŞVURU

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MEVZUATINDA ECZANELERİN SAĞLIK KURULUŞU OLARAK TANINMASI İÇİN YAPTIĞIMIZ BAŞVURU

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere,T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 31.01.2017 tarih 491189603-679[679]-E.871 sayılı yazısı ile ;

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, mevzuat hükümleri çerçevesinde eczane işyerlerinin 19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinde, Ek-1 İşkolları Listesinde, 10 numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” başlığının 47.73 sınıfında “Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” tasnifine göre tanımladığı, 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında eczane işyerleri ile ilgili herhangi bir sınıflama ve tanımlama yapılmadığı; bu nedenle eczane işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 69.Maddesinde düzenlenen “sağlık hizmetleri yürütülen işler” kapsamında olmadığı, dolayısıyla eczane işyerlerinde çalışanlar için yazılı onay alınmak suretiyle gece yedi buçuk saati aşan çalışmaların yaptırılamayacağının değerlendirildiği eczacı kamuoyuna bildirilmişti.

         Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için olumsuz hukuki sonuçlar doğuracak bu kabul edilemez yorum üzerine Çalışma Bakanlığı’ndan randevu alınarak Müsteşar Yardımcısı Sayın  Osman ARIKAN NACAR makamında ziyaret edilmiş, aşağıda yer alan yazılı başvuru ile;  28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1 İşkolları Listesinin 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında yer alan “86.90-İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler” sınıfının eczane hizmetlerini de kapsadığına dair yazılı açıklama yapılmasını ya da  28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1 İşkolları Listesinin 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında “Eczanelerde sunulan eczacılık hizmetleri” sınıfının yer almasının sağlanması için gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmiş olup, Sayın Osman Arıkan Nacar  tarafından söz konusu düzeltme ve değişikliğin en kısa sürede yapılacağı bilgisi verilmiştir.

         Bilgilerinize sunarız.

         TEİS YÖNETİM KURULU

        27/02/2017     TEİS2017-16

Sayın,

Osman ARIKAN NACAR

 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

MÜSTEŞAR YARDIMCISI

ANKARA

         Konu : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın eczanelerin gece nöbetleri hakkındaki görüşüne istinaden İşkolları Yönetmeliğinde değişiklik/düzeltme yapılması talebimiz hk.

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 31.01.2017 tarih 491189603-679[679]-E.871 sayılı yazısı ile ;

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, mevzuat hükümleri çerçevesinde eczane işyerlerinin 19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinde, Ek-1 İşkolları Listesinde, 10 numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” başlığının 47.73 sınıfında “Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti” tasnifine göre tanımladığı, 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında eczane işyerleri ile ilgili herhangi bir sınıflama ve tanımlama yapılmadığı; bu nedenle eczane işyerlerinin 4857 sayılı İş Kanununun 69.Maddesinde düzenlenen “sağlık hizmetleri yürütülen işler” kapsamında olmadığı, dolayısıyla eczane işyerlerinde çalışanlar için yazılı onay alınmak suretiyle gece yedi buçuk saati aşan çalışmaların yaptırılamayacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Oysa Eczacılık; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde yer alan

Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir. “

Şeklindeki tanımdan da açıkça anlaşılacağı üzere diplomalarında Sağlık Bakanının ıslak imzasını taşıyan eczacıların eczanelerinde sunduğu hizmet tartışmasız bir SAĞLIK hizmetidir.

Sendikamız; Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın onaylanmış tüzüğü gereği faaliyet gösterdiği iş kolu da 17 no.lu sağlık iş koludur.

Kaldı ki;  28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1 İşkolları Listesinin 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında “86.90-İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler” başlığı ile tüm sağlık hizmetleri tek tek sayılmak yerine, tek bir başlık altında toplanmış olması göz ardı edilerek, “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında eczane işyerleri ile ilgili münhasır bir tanım yapılmadığı gerekçesi ile eczane hizmetlerinin sağlık hizmetleri yürütülen işler kapsamında görülmediği yönünde bir yorum ve hüküm tesis etmek hukuken mümkün değildir.

Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın verdikleri sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat aralıksız sürmesi için  Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemelerine göre eczanelerinde vermekte oldukları nöbet hizmetinin 4857 sayılı İş Kanununun 69.Maddesinde düzenlenen “sağlık hizmetleri yürütülen işler” kapsamında olduğu izahtan vareste olduğundan, oluşan yanlış yorum ve uygulamalardan oluşan mağduriyetlerin giderilmesi ve önlenmesi için;

Bakanlığınızca 28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1 İşkolları Listesinin 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında yer alan “86.90-İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler” sınıfının eczane hizmetlerini de kapsadığına dair yazılı açıklama yapılmasını ya da  28502 sayılı İşkolları Yönetmeliğinin Ek-1 İşkolları Listesinin 17 numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” başlığı altında “Eczanelerde sunulan eczacılık hizmetleri” sınıfının yer almasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

        GENEL BAŞKANI

 

 

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.