ARŞİV
0

İTS STOK EŞİTLEME SÜRESİ 28.02.2017 TARİHİNE UZATILDI.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere ,Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28886 sayı ve 18.01.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Bu kanuna göre; 6197 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle  “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.” Şartı getirilmiştir.

Ayrıca , 12 Nisan 2014 tarih 28970 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ; 27.Maddesinde İlaç takip Sistemi

Beşerî ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.

Denilmektedir. Eczaneleriniz de bulunan ilaçlarla , İTS sisteminde ve eczane programlarınızda olan ilaç ve karekodların eşleşmesi gerekmektedir. Kurum tarafından “İTS STOK EŞİTLEME SÜRESİ” 28.02.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.Kurum duyurusu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

İTS STOK EŞİTLEME SÜRESİ HK

03.08.2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 6/2-b maddesi ile eczacılarımıza mali stoklarını eşitleme olanağı sağlanmıştır. Bu münasebetle eczacılarımızın fiili stokları ile İTS kaydi stoklarının eşit hale getirilmesi amacıyla İTS stok eşitleme son tarihi ilgi yazı ile 31 Ocak 2017 olarak belirlenmişti. İTS’nin son kullanıcıya açılması temin edileceğinden farkındalık düzeyinin arttırılması amacıyla Bakanlık Makamının onaylarına istinaden İTS stok eşitleme süresinin 28 Şubat 2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup tüm paydaşlarımıza duyurulur.

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2894

 

 

Kategori :Duyurular, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.