ARŞİV
0

GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler hakkında duyuru

SAGLIK BAKANLIĞI1

GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler hakkında duyuru yayınlanmıştır. Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile Genel Sağlık Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Türk vatandaşları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler için 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ücretsiz olarak sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin süre 30.06.2016 tarihinde sona erecek olup, konu ile ilgili yazı aşağıdadır.

TEİS

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

24.06.2016

Sayı : 96773357/010.99

Konu : Bakanlar Kurulu Kararı

Bilindiği üzere, 29.09.2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Karara Geçici 54 üncü madde eklenerek kendi nam ve

hesabına bağımsız çalışanlar ile Genel Sağlık Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden

faydalanamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Sağlık

Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama

ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık

2015 tarihine kadar yararlanma imkânı getirilmiştir.

Ayrıca, 14.12.2015 tarihli ve 2015/8300 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 28.01.2002

tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 54 üncü maddesinde yapılan

düzenleme ile kapsam dâhilindekilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabileceği süre

30.06.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile Genel Sağlık

Sigortalılarından sağlık hizmetlerinden faydalanamayan Türk vatandaşları ile bunların

bakmakla yükümlü olduğu kişilere Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ücretsiz olarak

sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin süre 30.06.2016 tarihinde dolacak olup, bu tarihten sonra

sunulacak sağlık hizmetlerinin bedellerinin Bakanlığımızca yayımlanan Kamu Sağlık

Hizmetleri Satış Tarifesi doğrultusunda kişilerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Hizmetlerin aksamaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin

alınması ve Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesislerinin konuyla ilgili olarak

bilgilendirilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Abdulvahit SÖZÜER

Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

 

Kategori :Duyurular, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.