ARŞİV
0

SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

danıştay

SENDİKAMIZCA DANIŞTAY’DA AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

         Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

         Sendikamızca; mesleğimizi kısıtlayacak ve eczane ekonomilerimizi doğrudan etkileyecek düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla , üye ve meslektaşlarımızın hakkını korumak üzere aktif husumet ehliyeti yetkisine dayanarak Danıştay’da 3 ayrı dava açmıştır.

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30/04/2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 9. maddesi ile değiştirilen Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.1.4. numaralı maddesinin 4. fıkrasının e bendinin ve maddesi ile değiştirilen aynı Tebliğin 4.4.1. numaralı maddesinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemli olarak Danıştay 15. Dairesine 2016/5375 Esas sayı ile,
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 01/04/2016 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün 4. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında yer alan “bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden” ibarelerinin, 4.2.3. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinin, 5.3.5. maddesinin son cümlesinde yer alan “hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede” ibaresinin, 7.9. maddesinin 2. cümlesinde yer alan “eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına göre” ibaresinin, Protokol eki Ek-4’ün 12. maddesinin ve Protokol eki Ek-4’ün 14. maddesinin ç fıkrasının yürütmelerinin durdurularak iptali istemli olarak Danıştay 15.Dairesine 2016/5379 Esas sayı ile,
  3. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6. ve 9. maddesi ile değiştirilen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesinin 1. fıkrasının ve 25. maddesinin 2. fıkrasının yürütmesinin durdurularak iptali istemli olarak Danıştay 15.Dairesine 2016/5374 Esas sayı ile

Olmak üzere 3 ayrı dava açılmıştır. Davalarla ilgili gelişmeler sizlerle paylaşılacak olup bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.