ARŞİV
0

TİTCK BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mesleki faaliyette bulunan üyelerimizin yaşadığı sorunlar hk.)

teis yeni

 

21/12/2015

                                                                                              TEİS 2015-43

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu : Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mesleki faaliyette bulunan üyelerimizin yaşadığı sorunlar hk.

         Bilindiği üzere son aylarda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı il ve ilçelerde bir çok olay yaşanmakta olup, uzun süren sokağa çıkma yasakları ve yaşanan silahlı çatışma ortamı nedeniyle günlük hayat çoğu zaman durmaktadır.

         Bölgede serbest eczanelerinde faaliyet gösteren üyelerimizin Sendikamıza yaptığı müracaatlardan da; burada faaliyetlerini devam ettirmelerinin artık mümkün olmadığı, hiçbir borçlarını ve giderlerini karşılayamadıkları gibi günlük yaşamlarını olağan bir şekilde sürdürmelerinin de mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

         Bölge eczacılarının ve üyelerimizin yaşadığı bu sorunun ağırlığı ve aciliyeti göz önünde bulundurularak ; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. bendinde yer alan “Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır.”  hükmüne istinaden :

         Söz konusu il ve ilçelerde yaşanan olayların “mücbir sebep” kapsamında olduğu gerçeğinden hareketle, kurumunuzca bu il ve ilçeler hakkında “mücbir sebep” tespiti ve ilanı yapılarak eczane devri ve naklinde kolaylık ,devir ve nakil haklarının kaybolmamasının sağlanmasını, bu eczanelere senede iki defa açılan Eczacı Yerleştirme Sisteminin acil koduyla açılarak yerleştirme puanı ve nüfusa göre sınırlama uygulamasından muaf tutulması için gereğini ivedilikle bilgilerinize arz ve talep ederim.

                                                                                 Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                  GENEL BAŞKANI

 

 

 

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.