ARŞİV
0

DANIŞTAY 15.DAİRESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI !

danıştay1

DANIŞTAY 15.DAİRESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI !

Sendikamızca,Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Maddesi İçin Danıştay’da Açılan Davada Yürütmeyi Durdurma Kararı Alınmıştır.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Sendikamızca ,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile eklenen Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 20. maddesinin 8. fıkrasının 2. Cümlesine 13.02.2015 tarih ve 2015/962 E.no ile Danıştay 15.Dairesinde yürütmenin durdurularak iptali işlemli açılan dava da YD (yürütmeyi durdurma) kararı çıkmıştır.

Dava konusu yönetmelik maddesi: “(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Ancak, içinde eczane bulunan binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.”

Danıştay 15. Dairesinin YD ile ilgili ara kararı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

KARAR İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

DNŞTY, 2015-962 E. ara karar

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.