ARŞİV
0

ECZANEDE SATIŞI YAPILABİLECEK TIBBİ CİHAZLAR İÇİN TİTCK ‘DAN GELEN GÖRÜŞ YAZISI

TİTCK4

ECZANEDE SATIŞI YAPILABİLECEK TIBBİ CİHAZLAR İÇİN TİTCK ‘DAN GELEN GÖRÜŞ YAZISI

         Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28. maddesinde “….Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinde “….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi yer aldığı için sendikamızca bu ürünlerin listesi hakkında TİTCK ‘dan görüş istenmiş olup, kurumdan gelen görüş yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

KURUM’DAN GELEN GÖRÜŞ:

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Tarih:24/08/2015   Sayı   : 61826564-045   Konu : Görüş

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat/ANKARA

İlgi    :a) 20.04.2015 tarihli, 79789 sayılı ve 1682698 işlem takip numaralı yazınız.

         b)21.05.2015 tarihli, 64106 sayılı ve 1707536 işlem takip numaralı yazınız.

         c)02.06.2015 tarihli, 112150 sayılı ve 1736570 işlem takip numaralı yazınız.

         ç) Türk Eczacılar Birliğinin 22.07.2015 tarihli. 148524 sayılı ve 1797509 işlem takip numaralı yazısı.

 

         Eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların hangileri olduğuna dair bir listenin tarafınıza iletilmesini talep eden ilgi (a) yazınıza ülkemizde ve dünyada çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ve hızla gelişen teknoloji ile çeşitliliği artan tıbbi cihazların ürün bazında tek tek listelenmesi söz konusu olmayıp eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların Yönetmelikte belirtilen kapsamda değerlendirilmesi, ürün bazında ayırım yapılamaması halinde Kurumumuzdan görüş alınması gerekli olduğu şeklinde ilgi (b) yazımızla cevap verilmiştir.

         12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinde “….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesine göre Kurumumuz tarafından eczanelerde satılabilecek ürünlerin listelerinin yayınlanmasını, bu listenin belirli aralıklarla güncellenmesi gerektiği yineleyen ve liste yayınlanmaz ise satılacak her ürün için Kurumumuz görüşü alınması gerektiğini belirten ilgi (c) yazınız incelenmiştir.

         15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 33. maddesinde “İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir” hükmü ile de eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların kapsamı belirlenerek Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. Maddesi gereği yerine getirilmiştir.

         Türk Eczacılar Birliği’ne konuya ilişkin görüş sunulmuş olup ilgi (ç) yazı ile sunulan cevap çerçevesinde eczanelerde satışı yapıldığı ifade edilen;

         Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gerekmeyen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında üretilen ;

  • Flaster, cerrahi eldiven, gazlı bez, sargı bezi, elastik bandaj, burun aspiratörü gibi tıbbi cihazlar,
  • Solüsyon çeşitleri, yara ve yanık bakım ürünleri, engelli malzemeleri gibi tıbbi cihazlar,
  • Hasta altı bezi, tansiyon aleti, gibi tıbbi cihazlar,
  • Enteral beslenme pompa seti, periton diyaliz mini kapak, PD-night set gibi tıbbi cihazlar,
  • Ismarlama olarak üretilmeyen ortopedik tabanlık, boyunluk, korse, dizlik, el bilek ateli, ayak bilekliği, varis çorabı, hasta altı minderi gibi tıbbi cihazlar,
  • Şeker ölçüm cihazı ve stripleri gibi tıbbi cihazlar,
  • Pişik kremleri ve tirle gibi anne bebek ürünleri
  • İdrar torbası gibi tıbbi cihazlar,
  • Enjektör ve uçları, nebülizatör, gibi ilaçların uygulanmasında kullanılan tıbbi cihazlar olarak listelenmiştir.

         Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                     Prof. Dr. Özkan ÜNAL

                                                                                          Kurum Başkanı

 

 

 

 

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.