ARŞİV
0

1 TEMMUZ TARİHİNDEKİ UYGULAMA HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME.

teis yeni

1 TEMMUZ TARİHİNDEKİ UYGULAMA HAKKINDA ÖNEMLİ  BİLGİLENDİRME.

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Hepimizin bildiği üzere 1 Temmuz 2015 (Çarşamba ) günü SUT (21.04.2015 tarihli) uygulamaya geçecektir.SUT ‘daki madde aynen şöyledir:

“1/7/2015 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından SUT eki (Ek-4/H) listesinde tanımlı ilaçların temin edilmesi esas olup, reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla sözleşmeli eczaneden temin edilecek SUT eki (Ek-4/H) listesindeki ilaçlar için ödenen tutarlar Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için Bakanlığa yapılan global bütçe ödemesinden mahsup edilir ve bu tutarlar iade edilmez.”

EK-4/H listesi , Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi anlamına gelmekte olup, SGK tarafından bu liste yayınlanmış ve bu listede 263 adet ilaç yer almaktadır.Bu ilaçlar 1 Temmuz itibariyle artık  1. Basamak sağlık kuruluşlarından reçete edilemeyecektir. Liste aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Bu uygulama sadece Devlet hastanelerinde başlayacak olup (Üniversite ve özel sağlık kurumlarını şimdilik kapsamamaktadır) sendikamızca  Yürütmeyi Durdurma  talepli olarak Danıştayda dava açılmıştır.

Sendikamızın öngörüsüne göre, kanser ilaçları ile başlayan bu uygulama beslenme ve diyaliz solüsyonları ile devam edecektir. Mesleğimiz için bu başlangıç uygulaması sonucu tamir edilemeyen hasarlara neden olacaktır.

Elbette bildiğiniz üzere hukuk süreci zaman almaktadır, bu sebeple size kısa süre kalan bu uygulama da dikkat etmeniz gereken hususlarda bilgi vermek istiyoruz.

Sözleşme usül ve esaslarında şu cümle mevcuttur. “Bu ilaçların sağlık hizmeti sunucularınca temin edilememesi nedeniyle kişilerce eczanelerden temin edilmesi halinde söz konusu ilaç bedelleri Bakanlığa yapılan ödemeden mahsup edilir.”

Bu uygulama kapsamında olan ve  DEVLET HASTANELERİNDEN temin edilemeyen ilaçları karşılayabileceğiz. Ama elektronik reçete ise başhekimlik onayı, manuel reçete ise eczanede yoktur kaşesi aramak zorundayız. SGK bize ödeme yapacak, hastaneye ödeyeceği aylık ödeme miktarından kesecektir.

Devlet hastaneleri tarafından götürü bedel üzerinden verilecek bu ilaçlar ,bizler gibi depolardan temin edilip ,bizlerin verdiği fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

Bu sebeple uygulamada hiçbir kamu menfaati bulunmadığı gibi vatandaşlarımıza da hiçbir yarar sağlamayacağı gibi hasta mağduriyetlerine ve şikayetlerine de neden olacaktır.

Ayrıca Usül  ve Esaslarda “Bakanlık bu sözleşme çerçevesinde yatarak tedavide kullanılacak olan ve Kurumca ilgili SUT eki listelerde tanımlanan kanser ilaçlarını İTS den takip edecektir” denilmektedir. Hepimiz bunun nasıl yapılabileceğini merakla bekliyoruz.Şimdilik devlet hastanelerinden satılmak istenen bu ilaçlar ,eczacısı olmayan,koşulları ise hiç uygun olmayan hastane eczanelerinden verilmeye çalışılarak zaten ekonomik krizde olan mesleğimize büyük bir darbe vuracaktır.

Eğer başarılı olunursa ,özel ve üniversite hastaneleri devreye girecek,diyaliz ve beslenme solüsyonları sırasıyla elimizden gidecek hatta sıra kan ürünlerine bile gelebilecektir.

Değerli meslektaşlarımız, 1 temmuz itibari ile zorlu bir sürecin başlangıç noktasında olacağız. Mesleğin birlik beraberliğe ve duyarlılığa ihtiyacı olan bu dönemden ancak birlik ve beraberlik içinde olursak bu zorlu süreci atlatabileceğimize inanıyoruz.

Süreçle ve girişimlerimizle ilgili bilgilendirme Sendikamız tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

TEİS YÖNETİM KURULU

1 Temmuz 2015 Tarihinden itibaren Hastanelerce Temini Zorunlu

Kemoterapi İlaçları Listesi:

EK-4/H
HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI LİSTESİ
Güncel Barkod Ürün Adı
8699643750032 5-FLUOROURACIL BIOSYN 50 MG/ML  5 ML 10 AMP (5-FLUOROURACIL BIOSYN 50 MG/ML  5 ML 1 AMP)
8699643750087 5-FLUOROURACIL DBL 50 MG/ML  20 ML 1 AMP
8699643750056 5-FLUOROURACIL DBL 50 MG/ML 10 ML 1 AMP
8699205770041 5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML  10 ML 1 FLK
8699205770034 5-FLUOROURACIL EBEWE 50 MG/ML 20 ML 1 FLK
8699525797254 ADRIBLASTINA 10 MG 1 FLK
8699525797261 ADRIBLASTINA 50 MG 1 FLK
8699511796056 ADRIMISIN 10 MG/5 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLK
8699511796063 ADRIMISIN 50 MG/25ML IV ENJEKTABL LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK.
8699511796063 ADRIMISIN 50 MG/25ML IV ENJEKTABL LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK.
8699205770102 ALEXAN 1.000 MG/20 ML 1 FLK
8699205770096 ALEXAN 100 MG/5 ML 10 FLK
8699205770089 ALEXAN 40 MG/2 ML 30 FLK
8699673261133 ALIMTA 500 MG 1 FLK
8699505762821 ALTUZAN ROCHE 100 MG/4 ML KONS INF COZELTISI ICEREN 1 FLK
8699505762838 ALTUZAN ROCHE 400 MG/16 ML KONS INF COZELTISI ICEREN 1 FLK
8699643770108 ANZATAX 150 MG/25 ML 1 FLK
8699643770092 ANZATAX 30 MG/5 ML 1 FLK
8699643770214 ANZATAX 300 MG/50 ML IV ENJ. SOL. ICEREN 1 FLK
8699525775870 ATAXIL 100 MG/16,7 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON
8699525775863 ATAXIL 30 MG/5 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON
8699525775887 ATAXIL 300 MG/50 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLAKON
8699828790310 BENDAMUS 100 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699828790303 BENDAMUS 25 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699828790280 BLEMISIN 15 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699650791257 BLEOCIN S 15 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8680683770029 BUSILVEX (BUSULFEX) 6 MG/ML 10 ML 1 FLK(AMP)
8699702775068 BUSLERA 60 MG/10 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699593760013 CAELYX 20 MG/10 ML 1 FLK
8699809760288 CAMPTO 100 MG 5 ML 1 FLK
8699809760295 CAMPTO 40 MG/2 ML 1 FLK
8699525775900 CARBODEX 150 MG (10 MG/ML)  15 ML 1 FLK
8699525775917 CARBODEX 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK
8699525775894 CARBODEX 50 MG (10 MG/ML)  5 ML 1 FLK
8699525775924 CARBODEX 600 MG/60 ML IV INF. COZ. ICEREN FLAKON
8699643770047 CARBOPLATIN DBL 150 MG (10 MG/ML)  15 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770054 CARBOPLATIN DBL 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770030 CARBOPLATIN DBL 50 MG (10 MG/ML)  5 ML 1 FLK (ORNA)
8699205760028 CARBOPLATIN EBEWE 150 MG (10 MG/ML) 15 ML 1 FLK
8699205760035 CARBOPLATIN EBEWE 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK
8699205760011 CARBOPLATIN EBEWE 50 MG (10 MG/ML) 5 ML 1 FLK
8699638790098 CARBOPLATIN TEVA 150 MG (10 MG/ML) 15 ML 1 FLK (MED)
8699638772070 CARBOPLATIN TEVA 150 MG/15 ML IV INF. ICIN  KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON (CARBOPLATIN-TEVA 150 MG/15ML ENJ.COZ)
8699638770311 CARBOPLATIN TEVA 450 MG/45 ML IV INF. ICIN KONS. COZ. ICEREN FLAKON (CARBOPLATIN-TEVA 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK (MED))
8699828770015 CARBOPLATIN-KOCAK 150 MG/15 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699828770213 CARBOPLATIN-KOCAK 450 MG/45 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699828770220 CARBOPLATIN-KOCAK 50 MG/5 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699541773003 CARMEN 150 MG (10 MG/ML)  15 ML 1 FLK
8699541772907 CARMEN 50 MG (10 MG/ML)  5 ML 1 FLK
8699643770061 CISPLATIN DBL 10 MG/10 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770085 CISPLATIN DBL 100 MG/100 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770078 CISPLATIN DBL 50 MG/50 ML 1 FLK (ORNA)
8699205760042 CISPLATIN EBEWE 10 MG/20 ML 1 FLK (LIBA)
8699205760073 CISPLATIN EBEWE 100 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN FLK (LIBA)
8699205760059 CISPLATIN EBEWE 25 MG/50 ML 1 FLK (LIBA)
8699205760066 CISPLATIN EBEWE 50 MG/100 ML 1 FLK (LIBA)
8699828770176 CISPLATIN-KOCAK 10 MG/20 ML IV INFUZYON ICEREN 1 FLK
8699828770190 CISPLATIN-KOCAK 25 MG/50 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN FLK
8699828770077 CISPLATIN-KOCAK 50 MG/100 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699517790942 CURATINOX 100 MG/20 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLK
8699517790959 CURATINOX 200 MG/40 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
8699517790935 CURATINOX 50 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
8699715751370 CYTARABINE 100 MG/5 ML 10 AMP (KOC)
8699643770153 CYTARABINE-DBL 1 GR/10 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770146 CYTARABINE-DBL 100 MG/ML 5 ML 10 FLK (ORNA)
8699593775048 DACOGEN 50 MG ENJ SOL ICIN TOZ 10 ML 1 FLK
8699828790327 DAKARBAZ 100 MG IV/IA INF ICIN LIYO TOZ ICEREN 10 FLK
8699828790334 DAKARBAZ 200 MG IV/IA INF ICIN LIYO TOZ ICEREN 10 FLK
8699525790576 DAUNOMICINA 20 MG 1 FLK
8699809790445 DETICENE 100 MG 10 FLK
8699809790452 DETICENE 200 MG 10 FLK
8699541761062 DOXEL 160 MG IV INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699541760706 DOXEL 20 MG IV INF. ICIN KONS COZ. ICEREN FLK
8699541761055 DOXEL 40 MG IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON
8699541760805 DOXEL 80 MG IV INF. ICIN KONS COZ. ICEREN FLK
8699541761109 DOXEL READY 160 MG/8 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN FLK
8699541761079 DOXEL READY 20 MG/1 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN 1 FLK
8699541761086 DOXEL READY 40 MG/2 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN FLK
8699541761093 DOXEL READY 80 MG/4 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN FLK
8699828690078 DOXITAX 20 MG STERIL APIROJEN IV INF. COZ. ICEREN FLK
8699828690108 DOXITAX 80 MG STERIL APIROJEN IV INF. COZ. ICEREN FLK
8699828690122 DOXITAX TEC 20 MG  IV INF. COZ. ICEREN FLK
8699828690146 DOXITAX TEC 80 MG IV INF. COZ. ICEREN FLK
8699830770010 DOXORUBICIN FRESENIUS KABI (DABUR) 10 MG 1 FLK
8699830770027 DOXORUBICIN FRESENIUS KABI (DABUR) 50 MG/25 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLK
8699638790227 DOXO-TEVA 10 MG 1 FLK
8699638790234 DOXOTEVA 50 MG/5ML IV ENJEKTABL LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK.
8699205760097 EBETAXEL 100 MG/16.6ML 1 FLK
8699205760103 EBETAXEL 150 MG/25 ML 1 FLK
8699205760080 EBETAXEL 30 MG/5 ML 1 FLK
8699516765057 EBETAXEL 300 MG/50 ML IV INF. ICIN KONS. COZ. ICEREN 1 FLK.
8699809699137 ELOXATIN 100 MG IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN (ELOXATIN 100 MG IV) 1 FLK
8699809699144 ELOXATIN 200 MG IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
8699809699120 ELOXATIN 50 MG IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN (ELOXATIN 50 MG IV) 1 FLK
8699556260048 ENDOXAN 1 GR 1 FLK
8699556260031 ENDOXAN 500 MG 1 FLK
8699205760134 EPIRUBICIN EBEWE 100 MG/50 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK
8699205760110 EPIRUBICIN EBEWE 10MG/5 ML 1 FLK
8699205760127 EPIRUBICIN EBEWE 50 MG/25 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK
8699808770110 ERBITUX 100 MG/20 ML IV INF ICIN COZ ICEREN 1 FLK
8699808770127 ERBITUX 500 MG/100 ML IV INF ICIN COZ ICEREN 1 FLK
8699525766342 ETOPEX 100 MG/5 ML IV INF. ICIN KON.COZ.ICEREN FLAKON
8699205760158 ETOPOSID EBEWE 100 MG/5 ML 1 FLK (EBV)
8699205760141 ETOPOSID EBEWE 50 MG/2.5 ML 1 FLK (EBV)
8699694770010 ETOPOSIDE AMPHAR 100 MG/5 ML 1 FLK (ATAFARM)
8699638760244 ETOPOSIDE-TEVA 100 MG/5 ML 1 FLK (MED)
8699828760061 ETOSID 100 MG/5 ML INF.ICIN KONS. SOL.ICEREN 1 FLK
8699828760054 ETOSID 50 MG/2,5 ML IV INF ICIN KONS. COZ. ICEREN FLK
8699828690207 EVORABIN 1 MG/1 ML INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLAKON
8699525797285 FARMORUBICIN 10 MG/5 ML 1 FLK
8699525797278 FARMORUBICIN 50 MG/25 ML 1 FLK
8699517770111 FLUDALYM 50 MG/2 ML IV ENJ. COZ. ICEREN 1 FLK
8699517770104 FLUDALYM 50 MG/2 ML IV ENJ. COZ. ICEREN 5 FLK
8699809779167 FLUDARA IV 50 MG 5 FLK
8699541772808 FLUMEN IV 50 MG 1 FLK
8699828770251 FLUOROURACIL-KOCAK 1000 MG/20 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699828770237 FLUOROURASIL-KOCAK 250 MG/5 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 10 FLK
8699828770244 FLUOROURASIL-KOCAK 500 MG/10 ML IV ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699525776242 FLURO-5 DEVA 1000 MG/20 ML IV/IA ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLK
8699830770034 FYTOSID 100MG/5 ML INFUZYON ICIN ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699630797880 GEMCITABINE KABI 1 G IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699630797873 GEMCITABINE KABI 200 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699517790300 GEMFUL 1000 MG IV INF.SOL. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699517790911 GEMFUL 1000 MG/25 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON
8699517790102 GEMFUL 200 MG/5 ML INF.SOL. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699517790904 GEMFUL 200 MG/5 ML IV INFUZYON SOLUSYONU ICIN LIYOFILIZE TOZ 1 FLAKON/KUTU
8699517790508 GEMFUL 2000 MG IV INF SOL ICIN LIYOFILIZE TOZ 1 FLK
8699517790928 GEMFUL 2000 MG/50 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN FLK
8699828790099 GEMKO 1000 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699828790129 GEMKO 1400 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699828790082 GEMKO 200 MG IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699673795089 GEMZAR 1 GR/25 ML 1 FLK
8699673795072 GEMZAR 200 MG/5 ML 1 FLK
8699516766825 GESITA 1000 MG/100 ML KONSANTRE INF COZ
8699516766702 GESITA 200 MG/20 ML KONSANTRE INF COZ
8699505792330 HERCEPTIN 150 MG 1 FLK
8699556260086 HOLOXAN 1 GR IV 1 FLK
8699556260093 HOLOXAN 2 GR IV 1 FLK
8699556260079 HOLOXAN 500 MG IV 1 FLK
8699522794720 HYCAMTIN 4 MG  IV 1 FLK
8699541773201 IDAMEN IV 10MG/10ML  ENJ. SOL.
8699541773300 IDAMEN IV 20MG/20ML  ENJ. SOL.
8699541773102 IDAMEN IV 5MG/5ML ENJ. SOL.
8699828760047 IRINOCAM 100 MG/5 ML IV PERFUZYON ICIN ENJEKTABL STERIL SOLUSYON
8699828760115 IRINOCAM 150 MG/7,5 ML IV PERFUZYON ICIN ENJEKTABL STERIL SOLUSYON
8699828760122 IRINOCAM 300 MG/15 ML IV PERFUZYON ICIN ENJEKTABL STERIL SOLUSYON
8699828760030 IRINOCAM 40 MG/2 ML IV PERFUZYON ICIN ENJEKTABL STERIL SOLUSYON
8699643770207 IRINOTEKAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA 100 MG/5 ML IV INF. COZ.ICEREN 1 FLK
8699643770191 IRINOTEKAN HYDROCHLORIDE DBL HOSPIRA 40 MG/2 ML IV INF. COZ.ICEREN 1 FLK
8699769760106 IRITEC 100 MG/5 ML IV INF. ICIN KON. COZ. IC. FLK
8699769760090 IRITEC 40 MG/2 ML IV INF. ICIN KON. COZ. IC. FLK
8699650982044 IRONTU 100 MG/5 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN FLK
8699650982037 IRONTU 40 MG/2 ML IV INF ICIN COZ ICEREN 1 FLK
8699517762161 IROTEN 100 MG/5 ML KONSANTRE INFUZYON COZELTISI
8699517762314 IROTEN 300 MG/15 ML KONS INF COZ
8699517762154 IROTEN 40 MG/2 ML KONSANTRE INF. COZ.
8699517762307 IROTEN 500 MG/25 ML KONS INF COZ
8699809760707 JEVTANA 60 MG/1,5 ML INF KONS COZ 1 FLK
8699830770041 KEMOPLAT 10 MG/20 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699830770058 KEMOPLAT 50 MG/ 100 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN FLK
8699650751244 LASTET 100 MG/5 ML 5 ML 1 AMP
8699650791318 LEUNASE 10.000 IU 1 FLK
8699541760508 LINOXA 100 MG IV MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK
8699541760904 LINOXA 150 MG/30 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 1 FLK
8699541760607 LINOXA 200 MG/40 ML IV INF. ICIN KONS. COZ. ICEREN 1 FLK
8699541760409 LINOXA 50 MG/10 ML IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699505763361 MABTHERA IV 100 MG/10 ML 2 FLK
8699505763378 MABTHERA IV 500 MG/50 ML 1 FLK
8699694750043 METHOTREXATE AMBHAR 5 MG/2 ML 5 AMP (ATAFARM)
8699828770381 METHOTREXATE KOCAK 500 MG/20ML ENJ COZ ICEREN 1 FLK
8699638770212 METHOTREXATE TEVA 50 MG/2 ML 1 FLK (MED)
8699643770160 METHOTREXATE-DBL 5 GR/50 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770016 METHOTREXATE-DBL 50 MG/2 ML 1 FLK (ORNA)
8699643770023 METHOTREXATE-DBL 500 MG/20 ML 1 FLK (ORNA)
8699828770084 METHOTREXATE-KOCAK 50 MG/ 5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699828950011 METOART 10 MG/1,0 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699828950028 METOART 15 MG/1,5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699828950035 METOART 20 MG/2,0 ML EENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699828950042 METOART 25 MG/2,5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699650952030 METOJECT 10 MG/1,0 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699650952047 METOJECT 15 MG/1,5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699650952054 METOJECT 20 MG/2,0 ML EENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699650952061 METOJECT 25 MG/2,5 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULL HAZ ENJ
8699650272046 MITOMYCIN-C KYOWA 20 MG FLK
8699556270108 MITOXANTRON BAXTER 20 MG/10 ML 1 FLK (ECZ BAXTER)
8699205760196 MITOXANTRON EBEWE 20 MG/10 ML FLK
8699828770022 MITOXANTRONE-KOCAK 20 MG/10 ML IV INFUZYON ICEREN FLK
8699552770022 MUPHORAN 208 MG 1 FLK
8699749770019 NAVELBINE 10 MG/ML 1 ML 1 FLK
8699749770026 NAVELBINE 50 MG/5 ML 5 ML 1 FLK
8699769790073 OXALIDEM 100 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699769790066 OXALIDEM 50 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699702771022 OXALIMEDAC 100 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699702771015 OXALIMEDAC 50 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699643770221 OXALIPLATIN HOSPIRA 50 MG/10ML  IV INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699525795960 OXALPIN 100 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699525795953 OXALPIN 50 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699650772287 OXATU-S 100 MG/20 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699650772270 OXATU-S 50 MG/10 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699205790025 OXEBEWE 100MG/20 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699205790018 OXEBEWE 50MG/10 ML IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699828790211 PEMTREX 100 MG INF COZ ICIN TOZ ICEREN 1 FLK
8699828790228 PEMTREX 500 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699511796650 PIRUCIN 10MG/5 ML IV ENJ. ICIN LIY.TOZ ICEREN FLAKON
8699511796667 PIRUCIN 50 MG/25 ML IV ENJ. ICIN LIY.TOZ ICEREN FLAKON
8699638772094 PLATOSIN-S 0.5 MG/ML 100 ML FLK
8699638772087 PLATOSIN-S 0.5 MG/ML 20 ML FLK
8699828790075 PLOXAL 100 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699828790105 PLOXAL 200 MG IV INF. ICIN LIYO. TOZ ICEREN FLK (PLOXAL 200 MG/40 ML IV INF.ICIN KONS.COZ. ICEREN FLK)
8699828790068 PLOXAL 50 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699828760085 PLOXAL-S 100 MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK
8699828760092 PLOXAL-S 200 MG/40 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK
8699828760078 PLOXAL-S 50 MG 5 MG/10 ML 1 IV INF. ICIN KON.COZ. ICEREN FLK
8699541794718 PREXET 100 MG IVINF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699541794725 PREXET 500 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK
8699541773409 RENOVEL 10 MG/1 ML ENJ. COZ. ICEREN FLK
8699541773508 RENOVEL 50 MG/5 ML ENJ. COZ. ICEREN FLAKON
8699541762502 RUBENS 50 MG/25 ML INF ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK
8699516764838 SANTAX 160 MG/16 ML IV INF ICIN KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699516764715 SANTAX 20 MG/2 ML IV INF ICIN KONSANTRE COZ IVEREN FLK
8699516764777 SANTAX 80 MG/8 ML IV INF ICIN KONSANTRE COZ IVEREN FLK
8699517762093 SINDAXEL 100 MG/16,7 ML  IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON
8699517762109 SINDAXEL 150 MG/25 ML 1 FLK
8699517762086 SINDAXEL 30 MG/5 ML  IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON
8699517762116 SINDAXEL 300 MG/50 ML 1 FLK
8699517762178 SINTOPOZID 100MG/5 ML INFUZYON ICIN KONS SOL ICEREN 1 FLK
8699541761031 SITAGEM 1 G IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699541761048 SITAGEM 2 G IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
8699541761024 SITAGEM 200 MG IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699517762147 TADOCEL 20 MG IV INF. ICIN KONS COZ. ICEREN FLK
8699517762208 TADOCEL 20 MG/1 ML INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK
8699517762130 TADOCEL 80 MG IV INF. ICIN KONS COZ. ICEREN FLK
8699517762215 TADOCEL 80 MG/4 ML INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK
8699828770268 TAKSEN 100 MG/16.7 ML 1 FLK
8699828770275 TAKSEN 150 MG/25 ML 1 FLK
8699828770282 TAKSEN 30 MG/5 ML 1 FLK
8699828770343 TAKSEN 300 MG/50 ML IV ENJ. COZ.ICEREN FLK
8699726763706 TAXOL 100 MG/17 ML 1 FLK
8699726763508 TAXOL 30 MG/5 ML 1 FLK
8699809760370 TAXOTERE IV 20 MG/0.5 ML 1 FLK
8699809760387 TAXOTERE IV 80 MG/2 ML 1 FLK
8699541760201 TEKAMEN 100 MG 5 ML 1 FLK
8699541760102 TEKAMEN 40 MG/2 ML 1 FLK
8699541794701 TEKAN-L 4 MG IV ENJ ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK
8699643790038 TOMUDEX IV 2 MG 4 ML 1 FLK
8699517790805 TOPOXIN IV 4 MG KONS. INF.ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLAK
8699572770040 TORISEL 25% MG/ML IV INF COZ ICEREN KONSANTRE FLK
8699862760010 VECTIBIX 20 MG/ML INF COZ KONS 5 ML
8699862760027 VECTIBIX 20 MG/ML INF COZELTI KONS 20 ML
8699593775017 VELCADE 3.5 MG IV 1 FLK
8699538774815 VIDAZA 100 MG SC 1 FLK
8699643770122 VINCRISTINE-DBL 1 MG 1 FLK (ORNA)
8699643770139 VINCRISTINE-DBL 2 MG 1 FLK (ORNA)
8699828770152 VINCRISTINE-KOCAK 1 MG/1 ML IV ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICEREN 1 FLK
8699828770145 VINCRISTINE-KOCAK 2 MG/2 ML IV ENJEKSIYONLUK SOLUSYON ICEREN FLK
8699638770083 VINCRISTINE-TEVA 1 MG 1 FLK (MED)
8699638772001 VINCRISTINE-TEVA 2 MG/ 2 ML ENJ.COZ.ICEREN FLAKON (MED-ILAC)
8699828690085 VINKO 1 MG/ML IV INF. ICIN COZ.ICEREN FLK 10 ML
8699769770112 VITAX 100 MG/16.7 ML 1 FLK
8699769770105 VITAX 30 MG/5 ML 1 FLK
8699769770129 VITAX 300 MG/50 ML IV INF ICIN STERIL KONS COZ ICEREN 1 FLK
8699593775123 YONDELIS 1 MG IV KONS INF COZ ICIN TOZ
8699830770072 ZEXATE 50 MG/2 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 1 FLK

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.