ARŞİV
0

KANSER İLAÇLARININ ECZANE DIŞINDA SATIŞINA DAVA AÇTIK !

DANIŞTAY

KANSER İLAÇLARININ ECZANE DIŞINDA SATIŞINA DAVA AÇTIK !

    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1., 2. ve 9. maddelerinin yürütmelerinin durdurularak iptali istemi ile Sendikamız tarafından Danıştay 15.dairesinde 03.06.2015 tarih ve 2015/4854 E.sayılı dava açılmıştır.

Dava konusu düzenlemeler ile;

Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinin de sağlık hizmeti sunucusu sayılması,

Davalı idarenin finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık hizmetleri için mevcut ödeme usullerinin yanı sıra alternatif ödeme modelleri oluşturması,

Dava konusu düzenleme nedeniyle, 1/7/2015 tarihinden itibaren günübirlik onkoloji (kanser) hastalarının ilaçları serbest eczanelerden değil, hastanelerden karşılanması,

yönünde düzenleme yetkisi verilen kurumun Serbest Eczanelerin faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik bu düzenlemelerinin iptali mesleğimiz için hayati önem taşımaktadır.

Sendikamız konunun takipçisi olacak ve süreçle ilgili bilgilendirmeleri size bildirecektir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.