ARŞİV
0

ECZANEDE SATIŞI YAPILABİLECEK TIBBİ CİHAZLAR İÇİN TİTCK ‘DAN GELEN GÖRÜŞ YAZISI

üyelerimize önemli duyuru

ECZANEDE SATIŞI YAPILABİLECEK TIBBİ CİHAZLAR İÇİN TİTCK ‘DAN GELEN GÖRÜŞ YAZISI

         Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28. maddesinde “….Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinde “….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi yer aldığı için sendikamızca bu ürünlerin listesi hakkında TİTCK ‘dan görüş istenmiş olup, kurumdan gelen cevap  yazısında “…tıbbi cihazların ürün bazında tek tek listelenmesi söz konusu olmayıp eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların Yönetmelikte belirtilen kapsamda değerlendirilmesi…” gerektiği ifade edilmiş olduğundan satılacak her bir ürün için kurumdan görüş alınması gerektiği istenmektedir. Ancak yönetmeliğimizin 42 .maddesinin 4.fıkrasında yer alan “tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilan edilir” amir hükmünün uygulanması için sendikamızca kuruma yeniden başvuru yapılacaktır.

Gelen cevap yazısı ve sendikamızca gönderilen başvuru yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

KURUM’DAN GELEN YAZI:

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Tarih 21/05/2015             Sayı   : 61826564-045

Konu : Görüş

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Caddesi No:31/2 Balgat /ANKARA

İlgi      : 20.04.2015 tarihli, 79789 sayılı ve 1682698 işlem takip numaralı yazınız.

Eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların hangileri olduğuna dair bir listenin tarafınıza iletilmesini talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 28. maddesinde “….Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinde “….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi yer almaktadır.

15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 33. maddesinde “İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.” hükmü ile de eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların çerçevesi çizilmiştir.

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan “münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar” ile kastedilen; hastanın kendi kendine uygulayamayacağı/ kullanamayacağı, mutlaka bir sağlık meslek mensubu yardımı ile uygulanması ya da kullanılması gereken cihazlardır.

Ülkemizde ve dünyada çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ve hızla gelişen teknoloji ile çeşitliliği artan tıbbi cihazların ürün bazında tek tek listelenmesi söz konusu olmayıp eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların Yönetmelikte belirtilen kapsamda değerlendirilmesi, ürün bazında ayırım yapılamaması halinde Kurumumuzdan görüş alınması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU

Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

SENDİKAMIZCA KURUMA GÖNDERİLMİŞ OLAN YAZI: (https://www.teis.org.tr/index.php/2015/04/21/t-c-saglik-bakanligi-titckna-yapilan-basvurumuz-tibbi-malzeme-hk/)

                                                                                     Tarih: 17/04/2015

                                                                                    Sayı : TEİS2015-12

TC SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ  KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

Sadece eczanelerde satılabilecek ürünler ile, eczanelerde de satılabilecek ürünlerin neler olabileceği, kurumunuza tarafından yayımlanan  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesinde tanımlanmıştır.

Ülkemizin en ücra köşelerinde bile sağlık hizmeti sunan eczanelerimiz, halkımıza 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. İlaca ve tıbbi malzemelere en kolay ulaşımın, ancak eczaneler aracılığıyla olanaklı olduğu da açıktır.

Ancak, bir takım tıbbi malzemenin eczanelerimizde satılması konusunda bir takım tereddütler ve yanlış bilgilendirmeler yapılmakta , bu da eczacılarımızı bu ürünlerin tedarikinde ve satışında sıkıntıya sokmaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in, 42. Maddesinin 2.fıkrasının  d bendinde, “kapsamı kurumca belirlenen tıbbi malzemeler”, ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple tıbbi malzemelerin eczanelerimizde satılması yönünde, hukuka ve yönetmeliğe aykırı bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte, 4. fıkrasında ise  “tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.” denilmektedir.

Kişinin kolaylıkla kendi kendine kullanabileceği ve uygulayabileceği , suiistimali ve sağlık yönünden  kişiye zararı  olanaklı olamayan bir çok tıbbi ürün şu anda bir çok eczanemizde hastalarımıza sunulmaktadır.

Tansiyon aletleri, şeker ölçüm çubukları ve makineleri, ateş ölçerler, el bilek ateli vb ortopedik malzemeler gibi hastaların kolaylıkla kendi kendine, evinde uygulayabileceği/kullanabileceği birçok ürün mevcuttur. Bu ürünlere en kolay ulaşım yolu ise yukarıda da belirttiğimiz üzere eczanelerdir.

Oluşan tereddütlerin giderilmesi için, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in, 42. Maddesinin, 4. Fıkrasında yer aldığı üzere, eczanelerde satılabilecek bu ürünlerin listesinin, yukarıda anlattığımız gerekçeler göz önüne alınarak hazırlanması zarureti vardır.

Bu sebeple, gereken çalışmanın ivedilikle yapılarak sonuçtan sendikamıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

    Ecz. Nurten Saydan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.