ARŞİV
0

SENDİKAMIZCA BAŞBAKAN’A GÖNDERİLEN YAZIYA İSTİNADEN TİTCK ‘DAN GELEN CEVAP YAZISI

SAGLIK BAKANLIĞI1

SENDİKAMIZCA BAŞBAKANA GÖNDERİLEN YAZIYA İSTİNADEN TİTCK ‘DAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli üyelerimiz,

  10 Kasım 2011 tarihli 28108 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan 2011/2368 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, eczacıları korumaya yönelik Bakanlar Kurulu kararının uygulanması için sendikamızca Başbakan Sn.Prof .Dr.Ahmet Davutoğlu’na 24.10.2014 tarih ve TEİS2014–58 sayı ile gönderilen yazıya cevaben T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK dan gelen yazı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

                                                                                              Tarih: 04.12.2014

Sayı : 39819808-

Konu: Stok Zararlarının Karşılanması

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Ziyabey Cad. No:31/2 Balgat /ANKARA

 

İlgi: 24.10.2014 tarih, TEİS 2014/58 sayılı yazınız.

 

         İlgi yazınızda bahsedilen ilaç fiyatlarının düşüşleri nedeniyle eczane stoklarında meydana gelen zararlar ile ilgili olarak; konu 2010 yılında yapılan ilaç fiyat indirimi düzenlemesi ile beraber stok zararlarının karşılanması hususu da 10/11/2011 tarihinde yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik ve 14 Nisan 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’de yer almıştır. Bu çerçevede, 2011 yılı içinde İlaç Takip Sistemine bildirimini yapan eczanelerin zararları firmalar tarafından karşılanmıştır.

         2011 yılında yapılan fiyat indirimi konusunda aynı Karar ve Tebliğ hükümleri geçerli olmakla beraber Türk Eczacıları Birliği ve Firmalar arasındaki ticari iskontolardan kaynaklanan anlaşmazlık sebebiyle zararlar karşılanmamıştır. Bununla birlikte her bir eczanenin stok miktarı çıkarılarak firmalara iletilmiştir. Kamu iskontolarından kaynaklanan zararlar konusunda ise Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılmaktadır.

         Bakanlığımca, stok zararlarının karşılanması hususu titizlikle takip edilmektedir. Bununla birlikte, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği tarafından Fiyat Kararname’si ve Tebliğ’inde yer alan stok zararlarının karşılanmasına yönelik maddelerin iptali talebiyle dava açılmış olup; yargı süreci hâlen devam etmektedir. Diğer taraftan, bazı eczaneler zararlarının karşılanması talebi ile depolar aleyhine yargı yoluna müracaat etmiştir.

         Yukarıda teferruatı ile belirtildiği üzere, Kurumumuzca konu ile ilgili olarak çeşitli zaman aralıklarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Hukukî girişimler hususunda ise zarar gören tarafından bizzat müracaatta bulunulması gerekmektedir.

         Ayrıca, Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile yukarıda zikredilen Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararname ile Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin revizyon çalışmaları yürütülmektedir.

 

         Bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                              Dr. Saim KERMAN

Sendikamızca 24.10.2014 tarihinde Başbakana gönderilen yazı

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.