ARŞİV
0

HUKUK MÜCADELEMİZİ ANAYASA MAHKEMESİNE ULAŞTIRDIK…

anayasa mahkemesi

HUKUK MÜCADELEMİZİ ANAYASA MAHKEMESİNE ULAŞTIRDIK..

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

       11.09.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan,kamuoyunda torba yasa olarak gündeme gelen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 54.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen;

  1. a)Üçüncü fıkranın;
  2. b)Dördüncü fıkranın; Anayasa mahkemesinden iptali için sendikamızın girişimleri sonucu YÜRÜTME DURDURMA istemli dava açılmıştır. 

Söz konusu yasal düzenlemelere dayanılarak hiçbir somut gerekçe olmaksızın “Kuruma 6 ay süre ile eczacıların muaccel ve müeccel alacaklarını, eczacının Protokole aykırı fiili kendi müfettişlerince dahi tespit edilmeden durdurma hakkı verilmekte ve herhangi bir nedenle sözleşme feshi almış olan eczacı; eczanesini devretse, Kurum zararı tahsil edilmeden ve en az 1 yıl geçmeden devralan eczacı ile dahi sözleşme yapılamamaktadır”

Mesleğimiz ve eczanelerimiz için oldukça önemli zararlara neden olabilecek maddeler için mesleğimize ve sendikamıza yardımcı olarak dava konusu maddelerin Anayasa Mahkemesine götürülmesine yardımcı olan, başta Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart olmak üzere dava dilekçesinde imzası olan ve aşağıda isimleri yazılı olan tüm milletvekillerimize mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

(Yürürlüğü Durdurma İstemlidir)

DAVACI (İptal İsteminde Bulunan)                        

  1-M. Akif HAMZAÇEBİ                  İstanbul

2-Engin ALTAY                  Sinop

3-Levent GÖK                            Ankara

ile aşağıda ad ve soyadları ile seçim bölgeleri yazılı 114 milletvekili.

İSİM İL İSİM İL
4-Ali DEMİRÇALI Adana 61- İhsan ÖZKES İstanbul
5- Turgay DEVELİ Adana 62- Şafak PAVEY İstanbul
6- Osman Faruk LOĞOĞLU Adana 63- Müslim SARI İstanbul
7- Ümit ÖZGÜMÜŞ Adana 64- Fatma Nur SERTER İstanbul
8-Ahmet TOPTAŞ Afyonkarahisar 65- Mahmut TANAL İstanbul
9-Ramis TOPAL Amasya 66- Mustafa Sezgin TANRIKULU İstanbul
10- Süleyman Sencer AYATA Ankara 67- Gürsel TEKİN İstanbul
11- Sinan Aydın AYGÜN Ankara 68- Binnaz TOPRAK İstanbul
12- Ayşe Gülsün BİLGEHAN Ankara 69- Erdoğan TOPRAK İstanbul
13- İzzet ÇETİN Ankara 70- Faik TUNAY İstanbul
14- Bülent KUŞOĞLU Ankara 71- Erdal AKSÜNGER İzmir
15- Aylin NAZLIAKA Ankara 72- Mustafa Ali BALBAY İzmir
16- Gürkut ACAR Antalya 73- Musa ÇAM İzmir
17- Deniz BAYKAL Antalya 74- Aytun ÇIRAY İzmir
18- Arif BULUT Antalya 75- Birgül Ayman GÜLER İzmir
19- Osman KAPTAN Antalya 76- Hülya GÜVEN İzmir
20- Uğur BAYRAKTUTAN Artvin 77- Mustafa MOROĞLU İzmir
21- Bülent TEZCAN Aydın 78- Oğuz OYAN İzmir
22- Ayşe Nedret AKOVA Balıkesir 79- Mehmet Ali SUSAM İzmir
23- Haluk Ahmet GÜMÜŞ Balıkesir 80- Rahmi Aşkın TÜRELİ İzmir
24- Namık HAVUTÇA Balıkesir 81- Rıza Mahmut TÜRMEN İzmir
25- Muhammet Rıza YALÇINKAYA Bartın 82- Alaattin YÜKSEL İzmir
26- Tanju ÖZCAN Bolu 83- Durdu ÖZBOLAT Kahramanmaraş
27- İlhan DEMİRÖZ Bursa 84- Mehmet Şevki KULKULOĞLU Kayseri
28- Kemal EKİNCİ Bursa 85- Turgut DİBEK Kırklareli
29- Sena KALELİ Bursa 86- Haydar AKAR Kocaeli
30- Turhan TAYAN Bursa 87- Hurşit GÜNEŞ Kocaeli
31- Ali SARIBAŞ Çanakkale 88- Mehmet Hilal KAPLAN Kocaeli
32- Mustafa Serdar SOYDAN Çanakkale 89- Atilla KART Konya
33- Tufan KÖSE Çorum 90- Veli AĞBABA Malatya
34- İlhan CİHANER Denizli 91- Hasan ÖREN Manisa
35- Adnan KESKİN Denizli 92- Sakine ÖZ Manisa
36- Kemal DEĞİRMENDERELİ Edirne 93- Özgür ÖZEL Manisa
37- Muharrem IŞIK Erzincan 94- Aytuğ ATICI Mersin
38- Bedii Süheyl BATUM Eskişehir 95- İsa GÖK Mersin
39- Ali SERİNDAĞ Gaziantep 96- Ali Rıza ÖZTÜRK Mersin
40- Mehmet ŞEKER Gaziantep 97- Vahap SEÇER Mersin
41- Selahattin KARAAHMETOĞLU Giresun 98- Ömer Süha ALDAN Muğla
42- Hasan AKGÖL Hatay 99- Tolga ÇANDAR Muğla
43- Mevlüt DUDU Hatay 100- Nurettin DEMİR Muğla
44- Mehmet Ali EDİBOĞLU Hatay 101- Doğan ŞAFAK Niğde
45- Refik ERYILMAZ Hatay 102- İdris YILDIZ Ordu
46- Ali Haydar ÖNER Isparta 103- Engin ÖZKOÇ Sakarya
47- Aydın Ağan AYAYDIN İstanbul 104- Ahmet İhsan KALKAVAN Samsun
48- Ercan CENGİZ İstanbul 105- Ahmet Haluk KOÇ Samsun
49- Süleyman ÇELEBİ İstanbul 106- Malik Ecder ÖZDEMİR Sivas
50- Ayşe Eser DANIŞOĞLU İstanbul 107- Emre KÖPRÜLÜ Tekirdağ
51- Celal DİNÇER İstanbul 108- Faik ÖZTRAK Tekirdağ
52- Osman Oktay EKŞİ İstanbul 109- Candan YÜCEER Tekirdağ
53- Aykut ERDOĞDU İstanbul 110- Orhan DÜZGÜN Tokat
54- Haluk EYİDOĞAN İstanbul 111- Mehmet Volkan CANALİOĞLU Trabzon
55- Osman Taney KORUTÜRK İstanbul 112- Hüseyin AYGÜN Tunceli
56- Sedef KÜÇÜK İstanbul 113- Kamer GENÇ Tunceli
57- Melda ONUR İstanbul 114- Dilek AKAGÜN YILMAZ Uşak
58- Umut ORAN İstanbul 115- Muharrem İNCE Yalova
59- Kadir Gökmen ÖĞÜT İstanbul 116- Mehmet HABERAL Zonguldak
60- Ali ÖZGÜNDÜZ İstanbul 117- Ali İhsan KÖKTÜRK Zonguldak

TEBLİGAT YAPILACAK DAVACILAR  :

   M. Akif HAMZAÇEBİ, İstanbul Milletvekili,    TBMM, Ankara

Engin ALTAY, Sinop Milletvekili,    TBMM, Ankara.

Levent GÖK, Ankara Milletvekili,TBMM, Ankara

İPTALİ İSTENEN KANUN      :  11.09.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun.

DAVA KONUSU  :11.09.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un;

7) 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen;

  1. a) Üçüncü fıkranın;
  2. b) Dördüncü fıkranın;

7) 6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen üçüncü ve dördüncü fıkralar

6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen üçüncü ve dördüncü fıkralar şöyledir:

“Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi hâlinde, en az üç müfettişten oluşan komisyonun uygun görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayıyla altı ayı geçmemek üzere, inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının ödemesi, tahsili riske gireceği öngörülen alacakla orantılı olarak durdurulabilir. Altı aylık süre içinde inceleme veya soruşturma sonuçlanmaz ise durdurma kararı kendiliğinden kalkar ve bu tarihten itibaren muaccel olan alacakları ödenmeye devam olunur. Altı aylık süre sonuna kadar ödemesi durdurulan alacaklar ise inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar ödenmez. Ancak, sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel olan alacaklarının her biri için 6183 sayılı Kanunun l0 uncu maddesinin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentlerinde sayılanlar kapsamında teminat verilmesi hâlinde durdurma kararı bu kararı uygulayan Kurum ünitesi tarafından kaldırılır ve Kurum nezdindeki alacakları ödenir.”

“Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusuyla feshe neden olan fiillere bağlı olarak oluşan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılmaz. Söz konusu sağlık hizmeti sunucusunun devri hâlinde ise feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmaz. Sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmeti sunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedelleri ödenmez.

GEREKÇELER:

7) 6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen;

  1. a) Üçüncü Fıkranın Anayasaya Aykırılığı

6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen üçüncü fıkrayla, Kurum müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturma esnasında yapılan tespitlere bağlı olarak, oluşabilecek Kurum alacağı tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi hâlinde, en az üç müfettişten oluşan komisyonun uygun görüşü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanının onayıyla altı ayı geçmemek üzere, inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel veya müeccel alacaklarının ödemesinin, tahsili riske gireceği öngörülen alacakla orantılı olarak durdurulabileceği; altı aylık süre içinde inceleme veya soruşturma sonuçlanmaz ise durdurma kararının kendiliğinden kalkacağı ve bu tarihten itibaren muaccel olan alacakların ödenmeye devam olunacağı; altı aylık süre sonuna kadar ödemesi durdurulan alacakların ise inceleme veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar ödenmeyeceği; ancak, sağlık hizmeti sunucusunun Kurum nezdindeki muaccel olan alacaklarının her biri için 6183 sayılı Kanunun l0. maddesinin birinci fıkrasının 2. ve 3. bentlerinde sayılanlar kapsamında teminat verilmesi hâlinde durdurma kararının bu kararı uygulayan Kurum ünitesi tarafından kaldırılacağı ve Kurum nezdindeki alacaklarının ödeneceği kurallaştırılmıştır.

Düzenlemeyle, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki muaccel (vadesi gelmiş) veya müeccel (vadeli, vadesi henüz gelmemiş) alacaklarının ödenmesinin, Kurum müfettişlerince yapılacak inceleme veya soruşturma esnasındaki tespitlerine dayalı olarak altı ay süreyle durdurulması, 6183 sayılı Kanuna göre teminat gösterilirse kaldırılması; inceleme ve soruşturma altı aylık sürede tamamlanamaz ise durdurma kararının kalkması öngörülmektedir.

Anayasanın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan devlettir.

Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi gerekir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup birey, yasadan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.

Sağlık sunucusu hakkında müfettiş inceleme veya soruşturması esnasında bir takım tespitler yapılması ve yargı kararıyla kesinleşmemiş tespitlere dayanarak da Kurum alacağının riskli olduğuna karar verilerek muaccel ve müeccel alacaklarının altı ay süreyle durdurulması, alacağın durdurulmasına dayanan tespitleri içeren incelemenin altı ayda sonuçlandırılıp bir rapora bağlanamaması durumunda durdurma kararının kalkacak olması ve alacağın tahsili için teminat öngörülmesi, sağlık hizmeti sunucularının hukuk güvenliklerini ortadan kaldırdığından, Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Mülkiyet hakkı, Anayasanın 35. maddesinde temel bir hak olarak güvence altına alınmıştır. Aynı maddede mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği ve bu hakkın kullanılmasının “toplum yararına” aykırı olamayacağı kurala bağlanmış; 14. maddesinde ise temel hak ve hürriyetlerin durdurulması, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde durdurulabileceği kuralına yer verilmiştir.

Para ile ifade edilen her türlü alacaklar mülkiyet hakkının kapsamında bulunmakta ve mülkiyet hakkı, kişiye sahibi olduğu şeyi dilediği gibi “kullanma”, “ürünlerinden yararlanma” ve “tasarruf” olanağı vermektedir.

Ortada bir yargı kararı olmadan müfettiş incelemesine dayalı olarak, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumundan olan muaccel ve müeccel alacaklarının altı ay süreyle durdurulması, alacaklarına kavuşmalarının müfettiş incelemesinin altı ay içinde tamamlanıp rapora bağlanamaması ve teminat gösterilmesi şartlarına bağlanması, kişilerin mülkiyet hakkının Anayasanın 14. Maddesinde öngörülmeyen bir surette durdurulması sonucunu doğurduğundan iptali istenen düzenleme Anayasanın 14. ve 35. maddelerine aykırıdır.

Yukarıda açıklandığı üzere, 6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen üçüncü fıkra, Anayasanın 2. 14. ve 35. maddelerine aykırı olduğundan iptali gerekir.

  1. b) Dördüncü Fıkrasının Anayasaya Aykırılığı

6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen dördüncü fıkrada, Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusuyla feshe neden olan fiillere bağlı olarak oluşan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi tamamlanmadan yeni bir sözleşme yapılamayacağı; söz konusu sağlık hizmeti sunucusunun üçüncü kişilere devri hâlinde, feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmayacağı; sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmeti sunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedellerinin ödenmeyeceği hükümleri getirilmiştir.

Düzenlemede idari karar dayalı sözleşmenin feshi ile yargı kararına dayanan sözleşmenin feshi arasında hiçbir ayrım gözetmeden düzenleme yapılmıştır.

Kurum, hukuka uygun veya uygun olmayan herhangi bir sebebe dayalı olarak, tek taraflı bir şekilde ve işlemi yargı denetiminden geçmeden önce sözleşmeyi feshedebilmektedir.

Anayasanın 2. maddesinde “hukuk devleti” ilkesine yer verilirken; 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuştur.

Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir. Hukuk devleti yasaların adaletli, hakkaniyetli ve kamu yararına olmasını gerektirir.

Kurum tarafından sözleşmesi feshedilmiş sağlık hizmeti sunucusunun, idari işleme karşı dava açma süresi geçmeden veya sözleşmenin feshinin haklı bir nedene dayandığı ve hukuka uygun olduğu yargı kararıyla kesinleşmeden, tek taraflı tahakkuk ettirilen Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi geçmeden yeni bir sözleşme yapılmamasını öngören düzenleme hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.

Anayasanın 38. maddesinde suçların ve cezaların şahsiliği ilkesine yer verilmiştir.

Sağlık hizmeti sunucusunun üçüncü kişilere devri hâlinde, feshe neden olan Kurum alacakları tahsil edilmeden ve en az bir yıllık fesih süresi geçmeden devralan sağlık hizmeti sunucusu ile sözleşme yapılmayacak ve sözleşme yapılmayan veya sözleşmesi feshedilen sağlık hizmeti sunucusunun muayene ve işlemlere ilişkin fatura bedellerinin ödenmeyecek olması, Anayasanın 38. Maddesinde kurallaştırılan suçların ve cezaların şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, 6552 sayılı Kanunun 54. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 103. maddesine eklenen dördüncü fıkra, Anayasanın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır.

 

Kategori :Hukuki Bilgiler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.