ARŞİV
0

ÖNEMLİ ! PARANTERAL İLAÇLARDAKİ ON GÜNLÜK DOZ UYGULAMASI HAKKINDA.

DİKKAT2

ÖNEMLİ !

PARANTERAL İLAÇLARDAKİ ON GÜNLÜK DOZ UYGULAMASI HAKKINDA.

 

Değerli Üyelerimiz,

Son günlerde Danıştay tarafından “en fazla 1 kutu “ ibaresi uygulamasının durdurulması sonrası eylül ayında kurum tarafından parenteral ilaç formlarındaki sınırlamaların kaldırılması konusunda değişik uygulamalar yapılmıştır.

  Sizi doğru bilgilendirmek için öncelikle;

1-)SUT nin 4.1.4 maddesinin 5.fıkrasındaki sadece “en fazla 1 kutu “ ibaresi Danıştayca durdurulmuştur. İlk seferde 1 aylık doz ödenir hükmü devam etmektedir.

 

Özetlenecek olursa :5. Maddenin yeni hali:

(5) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları, (Ek: RG-24/12/2013-28861/ 1 md. Yürürlük: 02/01/2014)eritropoietinler ve darbopoetinler için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

İlk defa reçete edilecek ilaçlar için 1 aylık doz uygulanmaktadır.

 

2-)Parenteral ilaç formlarında yapılan değişikliğe göre de ;

SUT nin 4.1.4 maddesinin 1. Fıkrası

4.1.4 – Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

(1) İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir.

Buna göre, parenteral ve majistral ilaçlar raporsuz ise : 10 günlük

Raporlu  ise SUT de yer alan uygulama ve düzenlemelere göre ödenecektir.

Bunun sebebi:

Aynı maddenin 5. Fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.” Hükmünün yer almasıdır.

Yani; mevcut yasal düzenlemeye göre ilk defa reçete edilecek ilaçlarla ilgili bir aylık doz uygulamasının parenteral ve majistral ilaçlara uygulanması mümkün değildir.

Bilgilerinize sunarız.

 

TEİS (Tüm Eczacı işverenler Sendikası )

 

Kategori :Teis'ten Duyurular, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.