ARŞİV
0

KONTROLE TABİ İLAÇLARIN İMHASI HAKKINDA !

TİTCK

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : 88866997-505.99

 Konu : Kontrole Tabi İlaç İmhası Hakkında

 

 ……………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere miadı geçmiş uyuşturucu ve psikotrop ilaçların rastgele imha edilmelerinin önlenmesine yönelik uygulamalar oldukça önemli olup, gerek çevre gerekse ekonomiye geri kazandırılabilirlik açısından kaynakların gereksiz yere kullanımları ve başka kaynakların yok olması ortadan kaldırılmak suretiyle hem bu ilaçların gelişigüzel imha edilmesi ile gereksiz, bilinçsiz atıkla çevre kirletilmeyerek ekonomik kaynakların tüketilmesi önlenmeli; hem de bu ilaçların kaçağa kaymadan, suiistimaline mahal verilmeden, kötüye kullanımları önlenerek imha edilmeleri sağlanmalıdır.

Kontrole tabi ilaçların imhasına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda bu ilaçların tehlikeli nitelikteki ilaç atıklarının bertaraf edildiği şekilde bertarafının gerçekleştirilmesinin önem arz ettiği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıkların taşınmasına dair esasların 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ ile belirlendiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede eczanelerde/ecza depolarında miadı dolmuş (ya da bozulmuş, kullanımı risk oluşturan vb. nedenlerle imhası gereken) kontrole tabi ilaçların imhası için;

* Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nin “Dağıtım” başlıklı 16 ncı maddesinin 5 inci fıkrasının (b) ve (c) bendleri gereği imha edilmek üzere ayrılan bütün ürünlerin karekodlarının ilgili kılavuzda öngörüldüğü şekli ile İlaç Takip Sistemine bildirilmesi,

* İlaçların ambalaj türlerine göre ayrılıp (şuruplar, tablet-kapsül, ampul, supozituvar, aşılar vb.) dökülme, sızma, akma veya herhangi bir olumsuz reaksiyon yaratmayacak şekilde güvenli olarak ambalajlanması, ambalajın üzerine eczanenin/ecza deposunun isim ve adresi yazılarak İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe ile teslim edilmesi,

*Eczane sahip ve mesul müdürü /ecza deposu mesul müdürü tarafından 3 nüsha halinde son kullanım tarihi geçmiş kontrole tabi ilaç listesinin oluşturulması, yukarıda belirtilen şekilde teslim edilen ambalaj içeriği ile listedeki ilaçların isim, miktar ve son kullanım tarihlerinin kontrol edilmesini müteakiben söz konusu listenin bir nüshasının İl Sağlık Müdürlüğünce onaylandıktan sonra eczane sahip ve mesul müdürü/ecza deposu mesul müdürüne geri verilmesi, diğer nüshanın İl Sağlık Müdürlüğünce saklanması ve son nüshanın ise yine İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı şekilde ambalajın içine yerleştirilmesi,

 * Ambalajın İl Sağlık Müdürlüğünce açılmayacak şekilde mühürlenmesi ve bu mühür bozulmayacak şekilde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ve 19/07/2005 tarihli ve 37709 sayılı Bakanlığımız Genelgesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda bertarafı sağlayacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı kuruluşlara ulaştırılması ve söz konusu ilaçların taşınması için yukarıda belirtilen ilgili mevzuatının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bununla birlikte kontrole tabi ilaçların İTS çerçevesinde üretici sorumluluğunda imha edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların tamamlanmasını müteakiben tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı

Kategori :Mevzuat, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.