ARŞİV
2

ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ…

SAGLIK BAKANLIĞI1

 

Eczane destek personeli yetkilendirme eğitimi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak eczane destek personeli yetkilendirme eğitimi 11 Kasım 2013 tarihinde başlayacak.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: 99910406/770/2013.5363.32540
Konu: Eczane Destek Personeli 

İlgi: 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı yazımız. 

12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde eczanede destek personeli olarak çalışan ve Bakanlığımıza müracaat ederek Kanunun aradığı uygun şartları taşıdıkları belirlenen adayların aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda eczane destek personeli yetkilendirme eğitim ve sınavı yapılacaktır. 

1-11 Kasım 2013 günü başlayıp 15 Şubat 2014 günü tamamlanacak olan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Teorik eğitim 265 saat sürecektir. Teorik eğitimle birlikte uygulamalı eğitim de başlamış olacaktır.  

2-Eğitimin teorik kısmı 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafında uzaktan eğitimle,uygulamalı kısmı ise eczanelerde gerçekleştirilecektir. Her iki eğitim de başladıktan itibaren en geç 3ay içerisinde tamamlanacaktır. 

3-Hem teorik hem de uygulamalı eğitim programına katılım zorunlu olup teorik eğitimin devamı sistem üzerinden, uygulamalı eğitimin devamı adayın uygulama yaptığı eczanenin mesul müdür eczacısı tarafından takip edilecektir. Belgelendirilmiş yasal mazeretleri nedeniyle eğitim programına devam edemeyenlerin durumları Bakanlığımız ve Türk Eczacıları Birliği tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre adayın eğitim programını tamamlamasıyla ilgili tedbirler alınacaktır. 

4-Eczanede gerçekleştirilecek olan uygulamalı eğitimin usul ve esasları eğitim programı başlamadan önce duyurulacak olup eğitimin takip ve denetimi Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılacaktır. 

5-Eğitimin tamamlanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde belirlenen merkezlerde yüz yüze sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve yerleri önceden 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfasında katılımcılara duyurulacak ve aday tercih ettiği merkezde sınava katılacaktır. Adayın sınava katılım için teorik ve uygulamalı eğitimi eksiksiz tamamlamış olması zorunludur. Sınavda 100 (Yüz) üzerinden en az 60 (Altmış) puan ve üzeri alanlar yetki belgesi almaya hak kazanacaklardır.Belgelendirmeleri kaydıyla yasal mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan veya sınavda başarılı olamayanlara bir sınav hakkı daha verilecektir. 

6-Eğitim programına katılım için 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazımıza istinaden daha önce il sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunan ve komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Kanunun aradığı şartları taşıdığı belirlenen ve adları duyurulan adayların 1 Ekim-8 Kasım 2013tarihleri arasında 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfası(www.uzem.omu.edu.tr) üzerinden kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 

7-Adları duyurulan adayların yanı sıra Kanunun aradığı şartları taşıyan ancak 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazımızda belirtilen tarihler arasında başvuru yapamamış veya daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitimlere katılıp uygulama eğitimini tamamlayamamış ya da sınava katılamamış olup Bakanlığımız tarafından yapılacak eğitime katılmak için başvuruda bulunmamış olanlar da bu eğitime katılabileceklerdir. 

8-Süresi içerisinde başvuramamış veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitimlere katılıp uygulamalı eğitimi tamamlayamayan ya da sınava katılamayanların Bakanlığımıza başvuruda bulunmamışlarsa, 14.12.2012 tarihli ve 34178 sayılı ilgi yazımızda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda il sağlık müdürlüklerine başvuru yapması ve il sağlık müdürlüğündeki komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede uygun bulundukları Bakanlığımıza bildirildikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfası üzerinden kayıtlarını yaptırmaları mümkün olacaktır. Bu durumdaki adaylarla ilgili başvuru ve değerlendirme işlemlerinin en geç 25 Ekim 2013 tarihine kadar tamamlanması ve adlarının en geç 28 Ekim 2013 günü saat 17:00’a kadar Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezine

 30 Ekim-8Kasım 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir

9-Uzaktan eğitime katılacak adaylardan 19 Mayıs Üniversitesi tarafından 125 TL eğitim, eğitimden sonra yapılacak sınav için 50 TL sınav ücreti alınacaktır. Yasal mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan veya sınavda başarısız olanların sonraki sınav yerleri ve ücretleriyle ilgili durum daha sonra duyurulacaktır. Eğitim ve sınav ücretleri Uzaktan Eğitim Merkezi internet sayfasında duyurulacak olan Üniversite hesabına yatırılacaktır. 

Gerekli duyurularla söz konusu iş ve işlemlerin ivedilikle yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Kategori :Duyurular, Sağlık Bakanlığı Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

2 tane yorum var to "ECZANE DESTEK PERSONELİ YETKİLENDİRME EĞİTİMİ…"

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.