ARŞİV
0

MAJİSTRAL İLAÇ KESİNTİLERİ HAKKINDA ….

TEİS

 

MAJİSTRAL İLAÇ KESİNTİLERİ HAKKINDA  

            Değerli Üyelerimiz, 

         Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne reçete teslim eden üyelerimizin Majistral ilaç kesinti bildirimleri ile ilgili olarak Sendikamızca kuruma başvuru yapılmış olup,

(https://www.teis.org.tr/index.php/2013/04/26/sosyal-guvenlik-kurmu-baskanligina-yapilan-basvurumuz/)

          Bu başvurumuz sonucu Medula Sisteminden de mesaj gelmiş ve üyelerimizin katkısı olmadan , sehven yapılan hataya ait olan reçetelerden ek bir cezai şart, örnekleme vb. uygulanmadan sadece reçete başı 4,5 lira  kurum alacağından kesilecektir.

         Tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın bu gibi bir mağduriyet yaşamamak için majistral ilaçların çıktılarında nöbet ve sterilizasyon işlemi kutucuğunu yanlışlıkla da olsa işaretleyip işaretlemediklerini kontrol etmeleri gerekmektedir.

         Kurumun yapılan uygulama ile ilgili olarak Sendikamıza göndermiş olduğu cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

         Saygılarımızla.

         TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ) 

SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURUYA KURUMUN CEVAP YAZISI

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı  : 64139519/10303-1085/2330815 10.437.103                                    21/06/2013

Konu : Majistral İlaç İçeren Reçeteler Hk.                                          

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI’NA

Ziyabey Cad. No: 31/2

Balgat ANKARA

ilgi: 14.05.2013 tarihli yazınız

         İlgide kayıtlı olan yazınızda; üyelerinizden gelen bildirimlerden edindiğiniz bilgiye göre, Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde karşılanmış olan majistral ilaç içeren reçeteler hakkında yapılan araştırma sonucunda; majistral ilaçların Provizyon sistemine kaydı sırasında “steril” butonunu işaretleyen üyelerinizden açıklayıcı bilgi istendiği, sendikanız tarafından yapılan araştırma ve incelemelere göre; hiçbir üyenizin sterilizasyon butonunu bilerek ve isteyerek işaretlemediği, bu durumun Telekom kaynaklı arızalar nedeniyle Medula Provizyon sisteminde oluşan kesintiler ve kullanıma bağlı hatalardan kaynaklanmış olabileceği, diğer taraftan konu hakkında Kurumumuz Yazılımlar Dairesi Başkanlığı’ndan aldığınız bilgiye göre, sorunun eczanelerde kullanılan eczane programları içinden Medula Web uygulamasına girilmesinden kaynaklı olabileceği belirtilmiş olup, 2012 Yılı SGK İlaç Alım Protokolünün 5.3.9 maddesinde; Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sisteminde gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde cezai ” şart uygulanarak eczacının uyarılacağının belirtildiği, ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi durumunda bu hükmün uygulanmayacağının da açıkça hükme bağlandığı, hiçbir meslektaşınızın, majistral ilaçlan Provizyon sistemine kaydederken “steril” butonunu toplamda 4,5 TLlik bir haksız kazanç elde etmek ve Kurumumuzu zarara uğratmak amacıyla bilerek ye isteyerek işaretlemediği, bu sebeple; diğer olasılıklarla birlikte Medula Provizyon sistemine bağlı olarak Eczane paket programlarından kaynaklı olabileceğini düşündüğünüz bu kayıt hatasının kaynağının araştırılması ve Sağlık Uygulama Tebliği’ nin amir hükmü gereği Cezai şart uygulanmadan sonlandırılarak sonucun tarafınıza yazılı olarak bildirilmesi talep edilmiştir.

         Kurumumuz tarafından majistral ilaç içeren reçetelerde yapılan araştırma sonucunda; ilgide kayıtlı yazımızda belirttiğiniz üzere; sterilizasyon işlemi gerektirmeyen majistral ilaçların provizyon sistemine kayıt edilmesi sırasında, sterilizasyon butonunu işaretlemek suretiyle reçete tutarım 4,5 TL fazla fatura ettiği tespit edilen eczanelerden konu hakkında açıklayıcı bilgi istenmiştir. Merkezimize ulaşan açıklayıcı bilgiler değendirilmekte olup, Kurumumuzca yapılan araştırma sonucunda bu durumu sehven yaptığı tespit edilen eczaneler hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaçTeminine İlişkin 2012 yılı Protokolünün 5.3.9 Maddesine istinaden işlem yapılmayacak; ancak majistral ilaçların sisteme yanlış kaydedilmesi sebebi ile oluşan Kurum zararı, reçeteleri Kurumumuza fatura eden eczacılardan tahsil edilecektir. Protokolün ilgili Maddesine istinaden işlem yapılması uygun görülen eczanelere Merkezimiz tarafından yazılı olarak bilgi verilecektir. Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                   Ecz. Leyla MÜHÜRDAROĞLU

                                                                                          Merkez Müdür V.

 

 

 

 

 

G

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.