ARŞİV
0

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA ECZANE İSKONTOLARI İÇİN YAPILAN BAŞVURUMUZ.

TEİS

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan iskontolar,kurumca eczanelerin tüm satış hasılatı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu durum ,kurum haricindeki eczane satışlarını da (optik,dermokozmetik,ıtriyat özel sigortalar vs ) kapsadığı için,kayıp yaşamaya  tahammülü kalmayan eczane ekonomilerimizde  mağduriyetler oluşturmaktadır. Hem yönetim kurulumuzca alınan karar  ,hem de sizlerin isteği üzerine kuruma sendikamızca başvuru yapılmış , yaşanan hak kaybı ve mağduriyetlerin protokol revizyonunda düzeltilmesi istenmiştir. Sendikamızca kuruma yaptığımız  başvuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

 

                                                                                                                      21/02/2013

                                                                                                                      TEİS2013-18

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

            Konu :  Eczane İlaç Alım Protokolünde yer alan eczane iskonto  oranları ve bu iskontoları belirleme yöntemleri  hk.

Bilindiği üzere kurumunuz sigortalılarının eczanelerden ilaç alımı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında gerçekleşmekte ve eczanelerin kurumunuza yapacağı iskonto oranı ve bu oranların belirlenme yöntemi yine aynı protokol çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Söz konusu protokolün 3.4 maddesine göre eczacılar protokol tarihinden bir önceki yıla ait eczanenin tüm satış hasılatı üzerinden %0 ila %3’a varan kademeli oranlarda iskonto yapmaktadır.

2006 yılından itibaren hayata geçirilen bu düzenlemenin amacı; o tarihte henüz tek çatı altında birleşmemiş olan kurumunuza eczanelerin yapmış olduğu satış miktarı belirlenemediği için eczane ekonomilerini korumak ve düşük cirolu eczanelerin ekonomilerine katkı sağlamak olmasına rağmen, geçen süre içinde eczanelerin kurumunuza yapmış olduğu ilaç satışı azalmış hatta bazı eczanelerde ilaç dışı ürünlerin toplam eczane cirosu içindeki payı ilaçtan fazla artmış, dolayısıyla da kurumunuza toplam eczane cirosu üzerinden yapmış oldukları eczane iskontosu artık bir çok eczanenin ekonomilerine zarar verir hale gelmiştir. Ör;

2012 yılı ilaç alım protokolünde 2011 yılı toplam cirosu esas alınarak % 2.5 iskonto oranı uygulamak zorunda olan bir eczanenin kurumunuza kesmiş olduğu fatura bedeli %1 ya da %0 iskonto yapmasını gerektirecek aralıkta olabilmekte, diğer cirosu optik ve /veya dermokozmetik satışından olduğu için %1 ya da %0 iskonto yapması gerekmesine rağmen böyle bir eczane kurumunuza  fazladan iskonto yapmış olmaktadır.Kurumunuzla optik sözleşmesi olan eczaneler bu düzenleme yüzünden kurumunuza yapmış oldukları iskonto üzerinden haksız bir şekilde bir daha iskonto yapmış durumda olmaktadır. Kurumunuzla anlaşmalı %3 ve % 1 iskonto diliminde olan eczaneler için de durum aynıdır.

Diğer taraftan; yaşanan süreçte ilaç fiyatlarında %80’den fazla düşüş yaşanmış, %4-11 ile uygulamaya başlanan Kamu Kurum İskontoları %28-41 seviyelerine yükselmiş ve bu yükselmeye bağlı olarak eczacıların ilaç firmalarından almış olduğu %7 iskonto, yine ilaç firmalarınca kamu iskontosunu finanse etmek bahanesiyle kaldırılmıştır. Dolayısıyla; eczanelerin kurumunuza iskonto yapmasını gerektirecek maddi nedenlerin hiçbiri olmadığı gibi sıfırın üzerinde yapılan her iskonto yasayla belirlenmiş eczacı karlılığını yasal mevzuata aykırı bir şekilde aşağı düşüren bir hal aldığı için konusu da kalmamıştır.

Kaldı ki; Kurumunuza eczanelerin kesmiş olduğu fatura tutarı haricindeki tutarların (ilaç,parfümeri,itriyat  dermokozmetik optik satış tutarlarının) da kurum menfaati için kullanılması, iskontoya konu edilmesi mümkün değildir.

Bu yüzden ; yeniden revize edilerek yürürlüğe girecek 2013 yılına ait Eczane ilaç alım protokolünde 2012 yılı protokolünün 3.4 maddesinde yer alan iskonto ile ilgili uygulamanın eczanelerin sadece kurumunuza kestiği bir önceki yıl fatura tutarı (kdv hariç) esas alınarak yeniden  belirlenmesi yönünde düzenleme yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

  Ecz. Nurten SAYDAN

  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

    GENEL BAŞKANI

 

Kategori :Başvurularımız Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.