ARŞİV
0

1 ŞUBAT 2013 E-REÇETE !

e-reçete 3

Değerli Üyelerimiz,

01.02.2013 tarihine (bugün ) yürürlüğe giren e- reçete düzenlenmeksizin ilaç temini hakkında SGK Medula duyurusu yayınlanmıştır.Medula –eczane duyurusu ve tebliğ değişikliği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

SGK,MEDULA –ECZANE DUYURUSU

Tarih : 31.01.2013
Konu : Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini hk.
Açıklama : SUT’un”6.1.5.Elektronik Reçete Uygulaması maddesinin 9.fıkrası Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini” ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır.

Buna göre 01.02.2013 tarihinden itibaren SUT’un ilgili maddesinde tanımlanan rapor kodları ve bu rapor kodları ile ilgili ilaçları içeren e-reçetenin tarihi ve bu reçetede verilen ilgili raporlu ilaçlar baz alınarak takip eden dönemlerde 6 ay boyunca e-reçete olmadan ilaç alma zamanında eczacı tarafından sisteme ilk e-reçetenin numarası ve T.C numarası tekrar girilerek devam reçetesi şeklinde reçetesiz hastanın bu ilaçlara erişimine olanak sağlanmıştır.

Bu nedenle hastaya eczaneye ibraz etmek üzere e-reçete numarasını içeren ilk reçete çıktısının mutlaka verilmesi gerekmektedir.

SUT DEĞİŞİKLİĞİ İLGİLİ MADDE

“(9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde;

a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır.

1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50)

2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)

3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15)

4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78)

5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14)

6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20)

7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30)

8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9)

9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9)

10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1)

b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ’ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.

ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.”

 

Kategori :Reçete mevzuatı, SGK Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.