ARŞİV
0

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

önemli

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Değerli Üyelerimiz, 

10 Ocak 2013 Tarihinde Yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki bizleri ilgilendiren değişiklikler üzerinde Sendikamızın Kamu Kurumları Komisyonunca yapılan çalışma aşağıda bilginize sunulmuştur. 

Saygılarımızla.

TEİS 

28524 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapılmasına dair tebliğdeki

YENİ SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

(BİLGİLENDİRMELER MADDE SONLARINDA KIRMIZI YAZIYLA YAPILMIŞTIR.)

 

MADDE 1) SUT 6.1.4 maddesindeki değişiklikler:GEÇERLİLİK TARİHİ :18 Ocak2013 Cuma günü

A) Beşinci fıkrasının B bendi

b) Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GIS ülserlerinde kullanılan ilaçlar; yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoidler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozda, (SUT’ta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) ”

(Bir aylık ifadesi en fazla 28 günlük doz olarak değiştirilmiştir.)

B) Sekizinci fıkrasındaki değişiklik:

“(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 28 günlük doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.”

(Bir aylık ifadesi en fazla 28 günlük doz olarak değiştirilmiştir.)

MADDE 2 ) SUT 6.1.5 maddesindeki değişiklikler:GEÇERLİLİK TARİHİ :1 Şubat 2013 Cuma günü

“(9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde;

a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır.

1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50)

2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)

3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15)

4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78)

5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14)

6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20)

7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30)

8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9)

9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9)

10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1)

b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ’ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.

ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.”

(Bu madde yeni eklenmiştir. E-reçete yenilenmeksizin bu on hastalık grubuna ait ilaçlar aynı reçete ile 6 ay tekrar yazılmaksızın karşılanabilecektir. 6 ay sonunda yeni reçete istenecektir. Bir reçete ile 3 aylık tedavi dozu aşılamaz. Raporun dolması durumunda 6 aylık süreye bakılmaksızın rapor ve reçete yeniden düzenlenir.)

MADDE 3) SUT 6.2.1.C-1 maddesindeki değişiklikler:GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“ (1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artirit;

a) Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1) jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28’te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

b) Juvenil romatoid artritli (Poliartiküler -idiyopatik-kronik) hastalarda NSAİ ve/veya metotreksat ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Anti-TNF ilaçlarla tedaviye başlanabilir. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50 ye ulaşmayan hastalarda Anti TNF tedavisine devam edilmez.”

“(7) Bu ilaçların intravenöz formları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır. Subkütan formlarının ilk dozları fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesisinde hekim gözetiminde yapılır, uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir.”

Başlık Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit değişmiştir. A fıkrasının başında Romatoid Artritli Hastalar ifadesinin yerine Erişkin Hastalar eklenmiş. B fıkrası yeni eklenmiştir. Yedinci fıkraya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı eklenmiştir.

ÖZETLE: Juvenil romatoıd artrit için yeni rapor ve reçete şartları getirilmiş. Anti-TNF ilaçlar için rapor düzenleyen  ve uygulayan hekimlere çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ilave edilmiş bulunmaktadır.

MADDE 4) SUT 6.2.1.C-3 maddesindeki değişiklikler:GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

Abatasept- ORENCIA 250 MG KON.PERFUZYONLUK COZ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;

a) Aktif romatoid artriti bulunan biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda metotreksat ile birlikte, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir romatoloji, klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.

b) İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28’te 0.6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.

c) Bu raporun süresi sonunda DAS 28’te toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir.

ç) Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse tedavi kesilir.

(2) Juvenil romatoid artritli (Poliartiküler-idiyopatik) hastalarda;

a) 3 aylık anti TNF tedavisine rağmen ACR pediatrik 30 cevap kriterine ulaşamayan çocuk hastalarda metotreksat ile kombinasyon halinde, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir çocuk romatoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durum raporunda belirtilmek koşuluyla tedavi devam ettirilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun ve 3. Aydaki ACR pediatrik cevap kriterinin yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50 ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez.”

(Romatoid Artritli Erişkin Hastalar ve Juvenil Romatoid Artritli hastalar olarak 2 maddeye ayrılmıştır. İkinci madde yeni eklenmiştir.)

MADDE 5) SUT 6.2.2 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, Sertindol, paliperidon ) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.

(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/C hükümlerine göre reçete edilebilir. KURUM TARAFINDAN DÜZELTME YAPILMIŞTIR.” (yatan hasta için reçete edilebilir.)

(Kombinasyonları ifadesi eklenmiş parenteral formlar çıkarılmış. Psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından düzenlenecek rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir ifadesi eklenmiştir. Üçüncü paragraf parenteral formlar için tekrar yazılmıştır.)

MADDE 6) SUT 6.2.9.A maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(2) Tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçete/raporda belirtilir.”

(Tetkik belgesinin tarih ve sonucunun reçete veya raporda belirtilmesi gerekmektedir.)

MADDE 7 ) SUT 6.2.9.A-1 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl’ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu reçetede belirtilir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.”

(Tetkik sonuç belgesinin tarih ve sonucunun reçetede belirtilmesi gerekmektedir.)

MADDE 8) SUT 6.2.9.A-2 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(1) Hemoglobin değeri 11 gr/dl’nin, blast oranı %5’in ve serum eritropoietin düzeyi 500mu/ml’nin altında olan hastalarda tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 12 gr/dl’dir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Maksimum doz haftada 900 IU/kg’ı aşmamalıdır. Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir. Hemogram sonuç belgesi tarihi ve sonucu reçetede belirtilir.”

(Hemogram tarih ve sonucunun reçetede belirtilmesi gerekmektedir)

MADDE 9) SUT 6.2.9.B maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“6.2.9.B – Sevelamer (RENAGEL 800 MG 180 FİLM TABLET , RENALAMER 800 MG 180 FILM TABLET) ve alüminyum klorür hidroksit (ANTI-FOSFAT AL 100 KAPSUL)  kullanım ilkeleri

(1) Tedaviye başlamak için diğer fosfor düşürücü ilaçların en az 3 ay süreyle kullanılmış olması ve bu hususun raporda belirtilmiş olması gerekir. Bu süre sonunda:

a) Kalsiyum ve fosfor çarpımı 72 ve üzerinde olan veya

b) PTH düzeyinin 100 pg/ml değerinin altında olan adinamik kemik hastalığı olguları veya

c) Hastanın Kt/V değeri 1.4’ün üzerinde olmasına rağmen düzeltilmiş kalsiyum ve fosfor çarpımı 55’in üzerinde olan veya

ç) Kt/V değeri 1.4′ün üzerinde olan hastanın PTH değeri 300 pg/ml ve üzerinde olan, hastalarda tedaviye başlanır.

(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalara nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği ve yukarıdaki durumlardan sevelamer veya alüminyum klorür hidroksit kullanımını gerektiren durumun belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.

(3) Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu belirtilir. Bir defada en fazla (birer aylık dozda) bir kutu ilaç verilir. Fosfor düzeyi 3.5mg/dl’nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir.

(4) Fosfor düzeyinin 3.5mg/dl’nin üzerine çıkması durumunda tedaviye ilk başlama kriterleri aranarak tekrar başlanabilir.”

(Başlığa alüminyum klorür hidroksit eklenmiştir. Ç bendinden sonraki kısım ikinci paragraf yapılmış ve alüminyum klorür hidroksit eklenmiştir. Ç bendinin sonuna “hastalarda tedaviye başlanır” ifadesi eklenmiştir. İkinci paragraf üçüncü paragraf olmuş. Üçüncü paragrafta tetkik belgesinin tarih ve sonucunun her reçetede belirtilmesi gerekmektedir. Üçüncü paragraf dördüncü paragraf olarak değiştirilmiştir.)   

MADDE 10) SUT 6.2.10.C-1 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“c) 24 ayın bitiminden 72 ayın sonuna kadar olan hastalarda; “Denver Gelişim Envanteri” veya “Ankara Gelişim Envanteri” uygulanarak hastanın zihinsel gelişim durumu değerlendirilir. Değerlendirme sonucuna göre ileri derecede zeka özrü saptanmayan hastalarda tedaviye başlanır. İleri derecede zekâ özrü saptanan hastalarda tedaviye başlanmaz.

ç) 72 ay üzeri hastalarda; “Çocuklar İçin Weshcler Zekâ Ölçeği” (WISC-R) testine göre IQ seviyesi 50 ve üzerinde olanlarda tedaviye başlanır. Bu testin çeşitli nedenlerle uygulanamaması durumunda “Denver Gelişim Envanteri” uygulanır. Buradaki sonuç -2 SD nin altında değilse tedavi başlanır.

d) Erişkin hastalarda WAIS testine göre tespit edilen IQ seviyesi 60 ve üzerinde olanlara tedavi başlanır.”

(C bendinde “tedavi başlamış ise sonlandırılır” ifadesi çıkarılmıştır. Ç bendinde IQ seviyesi 50 olarak değiştirilmiştir. D bendinde WAIT, WAIS olarak değiştirilmiştir.)

MADDE 11) SUT 6.2.13.E-2 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(6) Kompanse sirozu olan genotip I hastalarda (karaciğer biyopsisinde ISHAK skoruna göre evre 4 ve üzerinde olanlar veya trombosit sayısı 100.000 altında olanlarda veya protrombin zamanı kontrolün 3 saniye üzerinde olanlar) peginterferon + ribavirin + telaprevir tedavisi başlanabilir. Tedavi süresi 48 haftadır. Telaprevir 12 haftadan daha uzun süre kullanılamaz.”(Bu paragraf yeni eklenmiştir.)

MADDE 12 ) SUT 6.2.13. E-3 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(2) İnterferon veya pegileinterferon monoterapisi alan ve cevapsız olan hastalarda tedavi almamış hastalar ile aynı kurallara tabi olarak pegileinterferon + ribavirin tedavisi verilebilir.

(3) İnterferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisine cevap veren ancak nüks etmiş (tedavi bitiminde HCV RNA (-) olan ancak izleminde HCV RNA yeniden pozitifleşen) hastalarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tedavi şemalarından yalnızca biri kullanılabilir.

a) Yeniden interferon + ribavirin veya pegileinterferon + ribavirin tedavisi alabilirler. 16. haftadan sonra tedavinin sürdürülebilmesi için 12. haftada bakılan HCV RNA (-) ya da 2 log (100 kat) azalmış olmalıdır. Tedavi süresi 48 haftayı geçemez.

b) Pegileinterferon + ribavirin + telaprevir (üçlü) tedavisi alabilirler. Bu hastalarda tedavinin 4. haftasında HCV RNA bakılır.

1- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (-) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 24 haftaya tamamlanır.

2- Tedavinin 4. haftasında bakılan HCV RNA (+) ise üçlü tedavi 12 haftaya, devamında pegileinterferon + ribavirin ile tedavi toplam 48 haftaya tamamlanır. Ancak tedaviye başlandıktan sonra 12. hafta sonunda HCV RNA düzeyleri 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24. haftada HCV RNA pozitifliği devam eden hastalarda tedavi en geç 28. hafta sonunda kesilir.”

(Eski üçüncü madde ikinci madde olmuş. Eski ikinci madde de üçüncü madde olmuş ve değişiklikler yapılmış. İlaç verirken dikkat edilmesi gerekmektedir.)

MADDE 13 ) SUT 6.2.15.A maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.15.A – Klopidogrel (kombinasyonları dahil)”

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.”

(Madde başlığına kombinasyonları eklenmiş. Üçüncü fıkranın gastrointestinal intoleransı olduğunun raporda belirtilmesi ifadesi çıkarılmıştır.)

MADDE 14 ) SUT 6.2.15.C maddesindeki değişiklikler: : GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(2) Kronik kalp yetmezliği tedavisinde ejeksiyon fraksiyonu %45 in altında olan hastalarda aşağıdaki durumlarda en az bir kardiyoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir;

a) Beta blokör tedavisi altında olup halen kalp hızı yüksek seyreden veya

b) Beta blokör kontrendikasyonu olan veya

c) Beta blokör tedavisine intoleransı olan.”

(İkinci madde yeni eklenmiştir. – Ivabradin; CORALAN)

MADDE 15 ) SUT 6.2.17.A maddesindeki değişiklikler: : GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı halinde sadece birinin bedeli ödenir.

(2) Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan KMY ölçümüyle planlanır. Ölçüm en erken 1 yıl sonra tekrar edilebilir ve yılda bir defadan daha sık yapılamaz. KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir. KMY ölçümü bir kalçasında protez olan hastada diğer kalçadan, her iki kalçasında da protez olan hastada vertebra ya da ön koldan yapılabilir.”

(Bifosfonatlara kombinasyonları eklenmiş. KMY ölçümünün bir örneği reçeteye eklenir ifadesi çıkmış onun yerine KMY ölçümünün tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir ifadesi eklenmiştir.)

MADDE 16 ) SUT 6.2.28.A maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“6.2.28.A – Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) ”

(Antihipertansiflerle olan kombinasyonları başlığa eklenmiştir.)

MADDE 17 ) SUT 6.2.32 maddesindeki değişiklikler: GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ 6.2.32. Kontrast maddeler”

b) Maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Gadobutrol(GADOVİST): Sadece karaciğer ve böbrek manyetik rezonans incelemelerinde kullanılır.”

(Başlık Non-İyonik Radyo Opak Maddeler yerine Kontrast maddeler olarak değiştirilmiştir. Ayrıca dördüncü madde eklenmiştir.)

MADDE 18 ) SUT 6.2.33. maddesindeki değişiklikler: : GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“6.2.33.Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

6.2.33.1. Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonunda kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri

(1) Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.

(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(3) Bu grup ilaçlar ardışık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.

(4) Bu grup ilaçlar 1.1.2011 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenecektir (Depocu satış fiyatlı ürünler hariç).”

6.2.33.2. Retina ven dalı tıkanıklığı (RVDT) ve santral retinal ven tıkanıklığında (SRVT) ilaç kullanım ilkeleri

(1) Deksametazon intravitreal implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan hastanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0.5 ve altı ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(2) Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.

(3) 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.”

(Başlık göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri olarak değiştirilmiş. Eski başlık birinci madde olmuş. İlk paragrafta “renkli resim rapora eklenerek” ifadesi “renkli resim varlığı raporda belirtilerek” olarak değiştirilmiş. Eski ikinci madde çıkarılmış. Eksi üçüncü madde ikinci madde olmuş. Eski dördüncü madde üçüncü olmuş. Eski beşinci madde dördüncü madde olmuş ve “depocu satış fiyatlı ürünler hariç” ifadesi eklenmiştir. “Retina ven dalı tıkanıklığı (RVDT) ve santral retinal ven tıkanıklığında (SRVT) ilaç kullanım ilkeleri” yeni bir madde olarak eklenmiştir.

MADDE 19 ) SUT 6.2.41. maddesindeki değişiklikler: : GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“8-Demir eksikliği anemisi bulunan (saturasyon <%20 ve/veya ferritin <100 mcg/l) evre III,IV,V kronik böbrek hastaları

9-Periton diyaliz hastalarının anemisi,

10-Postpartum dönemde gözlenen anemi,

11-Cerrahi öncesi ve sonrası gözlenen anemi,

12-Kansere bağlı anemi,

13-KKY hastalarının anemisi,

14-Prediyaliz (hemodiyaliz ve periton diyaliz öncesi son dönem [evre V] KBY hastaları) hastalarının anemisi,”

(Parentenal demir preparatları kullanabilecek hastalara yeni maddeler eklenmiştir.)

MADDE 20 ) SUT 6.4.2 maddesindeki değişiklikler: : GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(4) Faktörler, plazma kaynaklı ve rekombinant kaynaklı ürünler olarak aynı fiyat karşılaştırması temelinde ancak eczane ikamesi açısından ayrı eşdeğer gruplarda değerlendirilir.”  (Dördüncü fıkra yeni eklenmiştir)

MADDE 21 ) SUT 6.7 maddesindeki değişikler: : GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“(6) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak, acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız tetanos ve anti D immünglobulinleri ile larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörleri için sağlık kurulu raporu ve mor reçete şartı aranmayacaktır. Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir. Yeterli uzman hekimi olmayan yerlerde, çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanos immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.”

(Altıncı paragrafta sağlık kurulu raporu ve mor reçete aranmayacak durumlara larenks ödemi ile başvuran herediter anjiyoödem tanılı hastaların acil (akut) tedavisinde C1 esteraz inhibitörleri eklenmiştir.)

MADDE 23 )  Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları (Ek-2/A) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

a) “Antiviral İlaçlar” başlıklı (11) numaralı maddesinin A alt bendine 13 numaralı satır eklenmiştir.

13 Etravirin Daha önce   antiretroviral tedavi görmüş ancak direnç (virolojik yanıtsızlık [viral yük   >50 kopya /ml] ve/veya uygun direnç testleriyle belirlenmiş) gelişmiş   erişkin hastalarda; enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen   uzman hekim raporuna istinaden bu hekimlerce veya iç hastalıkları uzman   hekimlerince reçetelenir.

b) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (7) numaralı alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

7 Mülga Mülga

c) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (8) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

8 Allantoin+   heparin+extractum cepae içeren   kombine preparatlar Plastik   cerrahi veya çocuk cerrahisi uzman hekimlerince reçetelenir.

ç) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (23) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23 H.Pylori   eradikasyon tedavi paketi Yılda 14   günlük tedaviyi geçmeyecek şekilde iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman   hekimlerince reçetelenir (Levofloksasin etken maddesini içeren tedavi   paketlerinde ayrıca antibiyogramlaklaritromisin ve metronidazole direnç   varlığını gösterir antibiyogram sonuç belgesinin tarih ve sonucunun   e-reçete/e-raporda belirtilmesi koşulu ile).

d) “Diğerleri” başlıklı (13) numaralı maddesinin (26) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değiştirilen alt  madde; 26-Nizatıdın (Axid) -Gastroenteroloji uzman hekimlerince reçetelenir yerine , Alt maddenin yeni şekli;

26 Doksofilin   (kombinasyonları dahil)DOXOMAX,MUCOFIX Göğüs   hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

MADDE 24 )Aynı Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi’ne (Ek-2/C) (54) ve (57) numaralı aşağıdaki maddeler eklenmiştir.KURUM TARAFINDAN DÜZELTME YAPILMIŞTIR. GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

“54.Amantadin Sülfat İV Formları

57. Risperidon ve paliperidonun parenteral formları (Psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilebilir.) ”

MADDE 25 )Aynı Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-2/C) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. GEÇERLİLİK TARİHİ:18 Ocak 2013 Cuma günü

a) (11) inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11.Palonosetron HCL (her kür için bir flakon), Granisetron, Ondansetron, Tropisetron”

b) (50) nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“50. Amantadin Sülfat oral formları (İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak; 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi) (Parkinson endikasyonunda 6.2.36 maddesi esaslarına göre)”

c) (55) numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“55. Deksametazon intravitreal İmplant (Gözün posterior segmentinde kendisini non-infeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir. Her bir göz için yılda maksimum 2 uygulama yapılır.)

ç) (56) numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“56. Gliserol+sorbitol içeren laksatifler (Tetrapleji, hemipleji, parapleji ve spinal kord yaralanmalarına bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğu durumlarında, gastroenteroloji ve nöroloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerin birlikte yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm hekimlerce) ”

 TEİS KAMU KURUMLARI KOMİSYONU

 

Kategori :Önemli Dosyalar, Teis'ten Haberler Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.