ARŞİV
0

ECZACI KAMUOYUNA…

ZORUNLU AÇIKLAMA !

 

Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

 

Herkesin bildiği üzere sendikalar sivil toplumun olmazsa olmaz kuruluşlarıdır.

Faaliyetlerinin ana amacı; çalışma hayatını düzenleyen yasal değişikliklerde ve uygulamalarda üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu çerçevede hayata geçecek yasa ve yönetmeliklerde, çalışma hayatını olumsuz etkilemesi beklenen yönleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirirler, yasal başvurularda bulunurlar.

Bu çerçevede TEİS; kollektif bilince ulaşamamış olanların hiçbir zaman anlayamayacakları bir şekilde, sadece bir masa ve birkaç sandalyeden değil, yüreği meslek sevgisi ile dolu, hiçbir kişisel çıkar gözetmeyen, meslek örgütlerine siyasete sıçrama tahtası olarak bakmayan, üyelerinin çok zor koşullarda ödedikleri aidatların her bir kuruşunun bile hesabını yapan, üye aidatlarıyla bırakın yurtdışı turistik gezilere gitmeyi, içtiği çayın, yediği yemeğin bile hesabını kendi cebinden ödeyen eczacıların bir araya  gelerek çalıştıkları gerçek bir sivil toplum kuruluşudur.

Yaptığımız basın açıklamalarının hiçbiri bugüne kadar tekzip edilmemiş olmasına rağmen ; esas olarak eczacıların zararlarının bir yıldır ödenmediğini vurguladığımız basın açıklamamıza, her nedense esas konu tamamen göz ardı edilerek, camiamıza yakışmayan bir üslupla anlaşılamaz bir itiraz gelmiştir.

İzah etmek zorunda kaldığımız açıklamamızda da belirttiğimiz üzere; Eczacılık Kanunu ile ilgili yayınlanması beklenen Yönetmelik Taslağında eczacıları mağdur edecek düzenlemeler yer almaktadır. Bu açıklamamıza yapılan itirazdan da açıkça anlaşılacağı üzere bu tehlikelerin giderildiğine, ilgili maddelerde değişiklik yapıldığına ve son hali verilmiş taslakta bu düzenlemelerin yer almadığına dair bir ifade bulunmamaktadır.

Çekincelerin sunulmuş olmasının, değiştirilmesinin teklif edilmiş olmasının, bu yönde düzeltme yapılacağı anlamına gelmediğini eczacı camiası geçmiş tecrübelerinden çok iyi bilmektedir.

Kaldı ki camiamıza yakışmayan bir üslupla kaleme alınan açıklamada da değiştirilmesi gereken konulara  bir itiraz bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; mesleğimizi temsil etmesinden ve üyesi olmamızdan yana hiçbir sorunumuz olmayan ve her platformda sahip çıktığımız  örgütümüz, mevcut taslak üzerindeki görüşlerini bunca tartışmaya rağmen eczacı kamuoyuyla hala paylaşmamıştır.

Oysa TEİS olarak ; kurulduğumuz günden bu güne kadar bütün faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde yaptık ve internet sitemiz aracılığıyla da bütün faaliyetlerimizi eczacı kamuoyuyla paylaştık.

Zira bizler kendilerini hepimizden çok üstün olarak görenlerin aksine çok yi biliyoruz ki hiç”birimiz” “hepimiz”den zeki ve akıllı değiliz.

Dolayısıyla iyi niyetimizi sorgulamak, hiçbir somut dayanak olmaksızın faaliyetlerimizi karalamaya çalışanların, kendi ifadeleriyle çelişen ve hazırladığı taslak çalışmasını kendisine bağlı örgüt yöneticileri arasında “bizden”, “bizden değil” ayrımı yaparak kapalı kapılar ardında paylaşanların hakkı olmadığına inanıyoruz.

        Tarihinde görülmemiş bir biçimde, aynı günde yapılan üç açıklama ile girişilen gündem değiştirme çabaları ve öfke kokan açıklamaların nedeni bir şeyleri saklama çabası mıdır?

       Anlayabilmiş değiliz.

        …

 

        Değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Hiçbir zaman siyasi ikbal peşinde koşanların kısır çekişme ve polemiklerinin içinde yer almadığımız gibi bundan sonra da böyle bir ortamın içinde yer almayacağımızı, gündem saptırma çabalarına rağmen eczacıların mesleklerinin geleceğini, yani hayatlarını etkileyecek değişikliklerle ilgili asıl gündemimize sahip çıkarak her aşamasında müdahil olacağımızı ve tüm gelişmeleri eczacı kamuoyuyla paylaşacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

        Saygılarımızla…

 

TEİS YÖNETİM KURULU

 

Kategori :Teis'ten Haberler

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

Recent Posts

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2018 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.