Eczacılık Mevzuatı

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

Eczane Denetim Formu

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

İyi Eczacılık Uygulamaları

Kılavuz – Eczane Levha Standartları

Optisyenlik Hakkında Kanun Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

Sağlık Hizmeti Sunucularının İncelemeye Esas Belgelerine İlişkin İşlemler

SGK İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

SGK Protokol 2020

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ekleri

Takviye Edici Gıdaların İthalatı Üretimi İşlenmesi ve Piyasaya Arzına Yönelik Yönetmelik

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü

Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu

Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi ve Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar


Diğer Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Çek Kanunu

İş Kanunu

Kabahatler Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Türk Ticaret Kanunu


İş Sağlığı Mevzuatı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ