ARŞİV

List/Grid Mevzuat Subscribe RSS feed of category Mevzuat

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (Pregabalin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (Pregabalin Etkin Maddesini İçeren İlaçlar) 07.03.2019 – Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı Kurumumuzun ...

YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ GÜNCELLENDİ.(18.02.2019 tarihinden geçerli)

Yurt dışı ilaç listesi güncellendi-15.02.2019 Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 18.02.2019 tarihinden itibaren geçerli ...

TİTCK:TÜM FİRMALARIN DİKKATİNE ( 2019 yılı Avro Değeri)

TÜM FİRMALARIN DİKKATİNE 14.02.2019 – Fiyat Birimi 14 Şubat 2019 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; 1-     14 Şubat 2019 tarih ve 30686 sayılı Resmi Gazete’de ...

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14 Şubat 2019 PERŞEMBE                                                           SAYI:30686 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar ...

TİTCK:ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu güncellendi. Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından güncel Endikasyon Dışı ...

GÜNCEL EK İZLEMEYE TABİ İLAÇLAR LİSTESİ (22.01.2019)

Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi-22.01.2019 DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Güncel Ek İzlemeye Tabi ...

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin basımı hakkında yapılması gereken iş ve işlemler 04.12.2018 tarihli ...

DİKKAT :TİTCK DUYURUSU (60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar hk.)

TİTCK DUYURU:İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar 02.01.2019 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi ...

TİTCK BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri )

İl Sağlık Müdürlüklerinin Ve Aile Hekimliklerinin Dikkatine Bilindiği üzere 15.05.2018 tarihinde 2018/2 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir E-reçete ...

GÜNCELLENMİŞ YÖNETMELİĞİMİZ

Değerli Üyelerimiz, Bildiğiniz üzere 12.04.2014 tarihinde yönetmelik değişikliği yapıldı.Günümüze kadar yapılmış olan değişikliklerin işlenmiş olduğu yönetmelik ...

TİTCK:ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN (Yardımcı Eczacılık Hk.)

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN “Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar” 27.12.2018 tarihli ve E.239085 sayılı ...

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelge-18.12.2018

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelge-18.12.2018 Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ...

İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Aile Hekimlerinin Dikkatine

İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Aile Hekimlerinin Dikkatine Bilindiği üzere 15.05.2018 tarihinde 2018/2 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir E-reçete ...
© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.