ARŞİV

List/Grid Sağlık Bakanlığı Subscribe RSS feed of category Sağlık Bakanlığı

Tüm İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacı Odalarının Dikkatine

Tüm İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacı Odalarının Dikkatine 09.01.2019 – Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Bilindiği üzere Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemlerinin ...

YURT DIŞI İLAÇ LİSTESİ GÜNCELLENDİ.

Yurt dışı ilaç listesi güncellendi-04.01.2019 Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Yurt dışı İlaç Listesi Güncellenmiştir. 04.01.2019 ...

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Sertifikalı Eczane Ruhsatnamelerinin basımı hakkında yapılması gereken iş ve işlemler 04.12.2018 tarihli ...

DİKKAT :TİTCK DUYURUSU (60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar hk.)

TİTCK DUYURU:İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar 02.01.2019 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi ...

TİTCK BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri )

İl Sağlık Müdürlüklerinin Ve Aile Hekimliklerinin Dikkatine Bilindiği üzere 15.05.2018 tarihinde 2018/2 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir E-reçete ...

GÜNCELLENMİŞ YÖNETMELİĞİMİZ

Değerli Üyelerimiz, Bildiğiniz üzere 12.04.2014 tarihinde yönetmelik değişikliği yapıldı.Günümüze kadar yapılmış olan değişikliklerin işlenmiş olduğu yönetmelik ...

TİTCK:ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN (Yardımcı Eczacılık Hk.)

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN “Yardımcı Eczacı Yerleştirmesi Ve Çalıştırılmasına Dair Usûl Ve Esaslar” 27.12.2018 tarihli ve E.239085 sayılı ...

SERUMLARIN İTS KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Serumların İTS Kapsamına Alınması İle İlgili Bilindiği üzere 25 Nisan 2017 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı Ve Takibi Yönetmeliği ...

AHBYS’lerin E-reçete sistemine entegrasyonu için pilot uygulamaya dahil edilen iller-25.12.2018

AHBYS’lerin E-reçete sistemine entegrasyonu için pilot uygulamaya dahil edilen iller-25.12.2018 İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Aile Hekimlerinin Dikkatine Bilindiği üzere ...

TİTCK BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURULAR (Serumların ve Radyofarmasötiklerin İTS kapsamına alınması hk.)

TİTCK BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURULAR (Serumların ve Radyofarmasötiklerin İTS kapsamına alınması hk.) Değerli Üyelerimiz , TİTCK Bilgi sistemleri ...

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelge-18.12.2018

Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı hakkında genelge-18.12.2018 Değerli Üyelerimiz, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ...

İLAÇ GERİ ÇEKME (“Poliparin IV/SC Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 25.000 IU/5ml”)

İLAÇ GERİ ÇEKME (“Poliparin IV/SC Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 25.000 IU/5ml”) “ Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. “ nin ruhsatına sahip ...

İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Aile Hekimlerinin Dikkatine

İl Sağlık Müdürlüklerinin ve Aile Hekimlerinin Dikkatine Bilindiği üzere 15.05.2018 tarihinde 2018/2 sayılı Genelge ile Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir E-reçete ...
© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.