Eczacılık koridor Eczacı
Law Books
Saat
Eski kitap
Image by Glenn Carstens-Peters

İLKELERİMİZ

Sendikal faaliyetlerimizin her alanında Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk İlkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi esastır.

Karar alma süreçlerinde üyelerinin katılımını, kararların uygulanmasında ise Demokratik anlayışı esas almak,

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerin mesleki amaçlar doğrultusunda birliğini, hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamaya çalışmak,

Ve bunları halkın ve devletin hak ve menfaatleri ile birlikte en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmak vazgeçilmez ilkelerimizdir.

20210318-HÜRRİYET

Sahte dezenfektana dikkat