İlaç geri ödeme komisyonu kararlarına istinaden yapılan düzenlemeler hakkında duyuru-05.09.2020
7 Eylül 2020
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Güncellenerek Yayınlandı
9 Eylül 2020

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/37

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

09.09.2020

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/37

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SUT’un 4.4.2 maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 10.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
5) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (EK-4/H) pasiflenen ilaçlar

ekler:10.09.2020+tarihli+12.+madde-