Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)
31 Temmuz 2020
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HİPERTANSİYON KLİNİK PROTOKOLÜ
3 Ağustos 2020

Az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu 2023 yılı sonuna kadar ertelendi.

Az tehlikeli iş yerleri ve kamu iş yerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu 2023 yılı sonuna kadar ertelendi.

 

 

28 Temmuz 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31199
KANUN
DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 7252                                                                                                     Kabul Tarihi: 23/7/2020

 

MADDE 10 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2023 tarihinde.