Sağlık Uygulama Tebliğindeki Değişiklikler hakkında sendikamızca Danıştay’da dava açılmıştır.
21 Temmuz 2020
SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TESCİL SORGULAMASI HAKKINDA GELEN CEVAP YAZISI
25 Temmuz 2020

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2020/30

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

22.07.2020

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/30

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SUT’un 4.4.2 maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 23.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
4) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

EKLER:23.07.2020+Tarihli+12.+Madde-YAYIM