İLAÇ GERİ ÇEKME DUYURULARI
17 Temmuz 2020
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/29
17 Temmuz 2020

20.05.2020- 28.05.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU VE 2019/2. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

16.07.2020

 

20.05.2020- 28.05.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU VE 2019/2. DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentlerine dayanılarak Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendine dayanılarak 20.05.2020 ve 28.05.2020 tarihlerinde yapılan Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararlarına yönelik  “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 17.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

 

EK-1: Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi

EK-2: Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

duyuru_ek