GÜNCELLEME: İlaç Güvenlik İzlem Formu İle Kullanılan ve Kısıtlı Dağıtımda Olan İlaçların Temini
6 Temmuz 2020
MEDULA SİSTEM MESAJI HAKKINDA BİLGİLENDİRME (418 – Kronik Hastalık Reçeteleri Hakkında)
9 Temmuz 2020

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

08.07.2020

DUYURU

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2020/28

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 09.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

3) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

4) Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (EK-4/H) düzenlenen ilaçlar

5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar

EKLER:

09.07.2020+Tarihli+12.+Madde-YAYIM