TİTCK : TÜM SAĞLIK KURULUŞLARININ DİKKATİNE (3 tane satış blokajı kaldırma Duyurusu)

TİTCK, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINDAN 3 DUYURU

I-)Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip “Buvasin % 0.5 Spinal Heavy Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı ürünün 805005 ve 909002 parti numaralıları ile ilgili gerekli inceleme ve analiz süreçleri tamamlanmış olup numuneler uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda söz konusu parti numaralılarına İlaç Takip Sistemi üzerinden uygulanan satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.

 

II-)Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu ekli listede yer alan ürünlerin belirtilen partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin  kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu.

Ekli listede yer alan ürünlerin belirtilen partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.

22.06.2020 – Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

SIRA NO

 

ÜRÜN ADI PARTİ NO ve SON KULLANMA TARİH
1 Restafen 1g/2ml IM Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 903006 (SKT:02.2022)
2 Meticure 40mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911054 (SKT:10.2021)
3 Meticure 40mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

 

911052 (SKT:10.2021)
4 Meticure  20mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911020 (SKT:10.2021)
5 Hidrozon 100mg IM/IV Enjeksiyon/IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911010 (SKT:10.2022 )
6 Hidrozon 100mg IM/IV Enjeksiyon/IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911011(SKT:10.2022 )
7 Hidrozon 100mg IM/IV Enjeksiyon/IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911012 (SKT:10.2022 )

 

ııı-)Tüm Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine

Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu ekli listede yer alan ürünlerin belirtilen partilerine incelemeler tamamlanıncaya kadar İlaç Takip Sistemi’ nde satış blokajı uygulandığı ve mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partilerin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 18.02.2020 tarihinde duyurulmuştu. Ekli listede yer alan ürünlerin belirtilen partileri yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmuş olup, söz konusu partilere ait satış blokajının kaldırıldığı hususu ilgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.

24.06.2020 – Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
SIRA NO ÜRÜN ADI PARTİ NO ve SON KULLANMA TARİHİ
1 Ragasit 50mg/2ml IM/IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul 910004 (SKT:09.2022)
2 Meticure  20mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911018 (SKT:10.2021)
3 Meticure  40mg IM/IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon 911056 (SKT:10.2021)