ÜYELERİMİZE 9 MAYIS 2020 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
16 Mayıs 2020
TÜM PAYDAŞLARIN DİKKATİNE (Reçetem Sistemi bakım çalışması ile ilgili)
17 Mayıs 2020

DUYURU İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA ( Eski Raporların Geçerliliği Hakkında)

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

15/05/2020

 

DUYURU  İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU KARARLARINA İSTİNADEN YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA

 

 

Bilindiği üzere, 9/5/2020 tarih, 31122 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler açısından aşağıda yer alan maddeler de dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

 

A-Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının (üü) bendi kapsamında yer alan “Venetoklaks” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

 

B-Tebliğin 4.2.34 numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerlidir.

Yukarıda belirtilen etkin maddeli ilaçlar için düzenlenmiş ve 1 Ocak 2020 tarihi veya sonrasında süresi dolmuş olan sağlık raporları için 1 Nisan 2020 tarihli duyuru kapsamında Kurumumuzca sonradan belirlenecek tarihe kadar işlemler yürütülecektir.

 

Tüm ilgililere önemle duyurulur.