ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN
10 Mayıs 2020
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN FATURALARIMIZDAN KESİLEN MÜKERRER VERGİ KESİNTİLERİ İÇİN GELEN CEVAP YAZISI
13 Mayıs 2020

SGK’dan Koronavirüs (COVID-19) Genelgesi

SGK’dan Koronavirüs (COVID-19) Genelgesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 96597630-010.06.02-E.5852699 07/05/2020

Konu : Koronavirüs (COVID-19)

GENELGE
2020/12

Bilindiği üzere; Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, is kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve is göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

                          İsmail YILMAZ               Kurum Başkanı V.