SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ (İlaç teminine ilişkin protokol ile düzenlenen reçete rapor iade işlemlerinin ertelenmesi hk. )

26/03/2020

                                                                                              TEİS2020-15

T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

Konu: İlaç teminine ilişkin protokol ile düzenlenen reçete rapor iade işlemlerinin ertelenmesi hk.

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütünce pandemik ilan edilen yeni tip Korona virüs (COVİD19) için ülkemizde yayılımın engellenmesi için birtakım tedbirler alınmaktadır.

 Bu bağlamda taşra teşkilatlarınızca incelenen Kurumunuz kapsamındaki sigortalıların ilaç teminine ilişkin protokol ile düzenlenen Reçete/Rapor iade işlemlerinin gerek Hastane/Aile Sağlığı Merkezlerinde ki iş yükünün arttırılmaması gerekse de Eczacı ve Eczane çalışanları için kontaminasyon riskinin en aza indirgenmesi anlamında tensiplerinizle oluşturulacak ikinci bir duyuruya kadar süresiz ertelenmesi talebimizin ivedilikle değerlendirilerek işleme konulması hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ederim

 

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                              Genel Başkanı