SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Taşra Teşkilatınca Fatura Teslim Süresinde Uygulanan Kısıtlama Hk.)

                                                                                                  24/06/2019                                                                                               TEİS2019-25 T.C. SGK BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Konu: Taşra Teşkilatınca Fatura Teslim Süresinde

Devam