ARŞİV
0

HATIRLATMA: Hasta Alt Bezi Raporu Primer Tanı Listesi

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru sonrası Kurum; idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıları belirleyebilmek için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istemiş ve ardından Sağlık Bakanlığı da 26/10/2018 tarihinde “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi-EK1”i yayınlamıştı. İlerleyen süreçte sahadan gelen geri bildirimler neticesinde Kurum 29.04.2019 tarihinde ikinci bir liste olarak “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi-EK2″yi yayınlamış ve ilgili duyuruda aşağıdaki hususlara yer vermiştir:

– 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması halinde sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacaklardır.
– 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarının Ek-1 listede yer alıp Ek-2 listede yer almaması halinde bu raporlara ilişkin 01/06/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete bedelleri Kurumumuzca karşılanmayacaktır.

Dolayısıyla 1 Haziran 2019’dan önce düzenlenen hasta alt bezi sağlık raporlarında EK2 listesinde yer alan teşhisler varsa ilgili rapor 1 Haziran 2019 sonrasında da geçerli olup, şayet ilgili tanı EK2 listesinde yoksa bahse konu raporlar 1 Haziran 2019’a kadar geçerlidir.

EK1 listesinde mevcut olup Ek2 listesinde mevcut olmayan ICD kodlu raporlara dair düzenlenmiş Mayıs 2019 dönemine ait reçetelerinizdeki hasta alt bezi bitiş tarihlerinin 1 Haziran 2019 ‘u geçmemesi gerektiğini hatırlatırız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

29.04.2019 TARİHLİ KURUM DUYURUSU

EK1 PRİMER TANI LİSTESİ

EK2 PRİMER TANI LİSTESİ

EK1 VE EK2 KARŞILAŞTIRMA EXCEL TABLOSU PDF

EK1 VE EK2 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU XLS

 

ICD-10 Tanı EK-1 EK-2
B02 Herpes Zoster EK-1
C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması EK-1 EK-2
C61 Prostat malign neoplazmı EK-1 EK-2
C67 Mesanenin habis neoplazması EK-1
C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı EK-2
C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı EK-2
C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı EK-2
C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı EK-2
C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı EK-2
C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı EK-2
C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı EK-2
C67.7 Urakus malign neoplazmı EK-2
C67.8 Mesane overlapping lezyonu EK-2
C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış EK-2
C68 Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması EK-1
C68.0 Üretra malign neoplazmı EK-2
C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı EK-2
C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu EK-2
C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış EK-2
C71 Beyin Tümörleri EK-1
C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış EK-1 EK-2
C72 Spinal Kord Tümörleri EK-1
C72.0 Spinal kord malign neoplazmı EK-2
C72.1 Kauda equina malign neoplazmı EK-2
C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış EK-2
C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının EK-2
C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış EK-2
D43 Serebral Tümörler EK-1
D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial EK-2
D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal EK-2
D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış EK-2
D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı EK-2
D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı EK-2
D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı EK-2
D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış EK-2
D46 Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar) EK-1
D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde EK-2
D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte EK-2
D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu EK-2
D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu EK-2
D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış EK-2
D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer EK-2
D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış EK-2
D51 B12 Vitamin Eksikliği EK-1
E13 Diyabetes Mellitus EK-1
E79.1 Lesch-Nyhan Sendromu EK-2
E80 Porfiria (Diğer,) EK-1
E80.0 Herediter eritropoetik porfiri EK-2
E80.1 Porfiri kutena tarda EK-2
E80.2 Porfiri, diğer EK-2
E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri EK-2
E80.4 Gilbert sendromu EK-2
E80.5 Crigler-Najjar sendromu EK-2
E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları EK-2
E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış EK-2
F00.1 Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9) EK-1 EK-2
F01 Vasküler bunama EK-1
F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama EK-1 EK-2
F01.1 Multipl enfarktlı bunama EK-1 EK-2
F01.2 Subkortikal vasküler bunama EK-1 EK-2
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama EK-1 EK-2
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer EK-1 EK-2
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış EK-1 EK-2
F02 Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda EK-1
F02.0 Bunama, Pick hastalığında EK-1 EK-2
F02.1 Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında EK-1 EK-2
F02.2 Bunama, Huntington hastalığında EK-1 EK-2
F02.3 Bunama, Parkinson hastalığında EK-1 EK-2
F02.4 Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında EK-1 EK-2
F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda EK-1 EK-2
F03 Bunama, tanımlanmamış EK-1 EK-2
F71 Orta mental retardasyon EK-1
F71.0 Orta mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikte EK-1 EK-2
F71.1 Orta mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğu EK-1 EK-2
F71.8 Orta mental retardasyon, diğer davranış bozuklukları EK-1 EK-2
F71.9 Orta mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadan EK-1 EK-2
F72 Ciddi mental retardasyon EK-1
F72.0 Ciddi mental retardasyon, hiç veya minimal davranış bozukluğu ifadesi ile birlikte EK-1 EK-2
F72.1 Ciddi mental retardasyon, dikkat veya tedavi gerektiren önemli davranış bozukluğu EK-1 EK-2
F72.8 Ciddi mental retardasyon, diğer davranış bozuklukları EK-1 EK-2
F72.9 Ciddi mental retardasyon, davranış bozukluğu bahsi olmadan EK-1 EK-2
F73.0 Çok ağır zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum EK-2
F73.1 Çok ağır zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma EK-2
F73.8 Çok ağır  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer EK-2
F73.9 Çok ağır  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan EK-2
F78 Zeka Geriliği EK-1
F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum EK-2
F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma EK-2
F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer EK-2
F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan EK-2
F79 Tanımlanmamış mental retardasyon EK-1
F79.0 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum EK-2
F79.1 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma EK-2
F79.8 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer EK-2
F79.9 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan EK-2
F84.0 Çocukluk otizmi EK-2
F84.1 Atipik otizm EK-2
F84.2 Rett Sendromu EK-2
F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu EK-2
F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk EK-2
F84.5 Asperger sendromu EK-2
F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer EK-2
F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış EK-2
G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık) EK-1 EK-2
G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman] EK-2
G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer EK-2
G12.2 Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık) EK-1 EK-2
G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer EK-2
G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık) EK-1 EK-2
G20 Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder) EK-1 EK-2
G21.0 Malign nöroleptik sendrom EK-2
G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer EK-2
G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı EK-2
G21.3 Postensefalitik parkinsonizm EK-2
G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer EK-2
G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış EK-2
G30 Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer) EK-1
G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama EK-1 EK-2
G30.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama EK-1 EK-2
G30.8 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip EK-1 EK-2
G30.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış EK-1 EK-2
G35 Multipl Skleroz EK-1 EK-2
G37.3  Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelittransvers miyelit EK-1 EK-2
G46 Serebrovasküler Hastalıklar EK-1
G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0†) EK-2
G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) EK-2
G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2†) EK-2
G46.3 Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†) EK-2
G46.4 Serebellar felç sendromu (I60-I67†) EK-2
G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67†) EK-2
G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†) EK-2
G46.7 Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†) EK-2
G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†) EK-2
G61 Guillain Barre EK-1
G61.0 Gullian – borse sendromu EK-1 EK-2
G80 Serebral Palsi EK-1
G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış EK-1 EK-2
G81.0 Flaksid hemipleji EK-2
G81.1 Spastik hemipleji EK-2
G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış EK-2
G82.0 Flaksid parapleji EK-2
G82.1 Spastik parapleji EK-2
G82.2 Parapleji, tanımlanmamış EK-2
G82.3 Flaksid tetrapleji EK-2
G82.4 Spastik tetrapleji EK-2
G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış EK-2
G83.4 Cauda-equina sendromu EK-1 EK-2
G90.3 Multi Sistem otrofi EK-1 EK-2
G91 Hidrosefali EK-1
G91.0 Komunikan hidrosefali EK-2
G91.1 Obstrüktif hidrosefali EK-2
G91.2 Normal Basınçlı Hidrosefali EK-1 EK-2
G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış EK-2
G91.8 Hidrosefaliler, diğer EK-2
G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış EK-2
G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış EK-2
G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış EK-1 EK-2
G95.8 Spinal Kord Hasarı EK-1 EK-2
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış EK-1 EK-2
I67 Serebrovasküler Hastalık EK-1
I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış EK-2
I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış EK-2
I67.2 Serebral ateroskleroz EK-2
I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati EK-2
I67.4 Hipertansif ensefalopati EK-2
I67.5 Moyamoya hastalığı EK-2
I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu EK-2
I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış EK-2
I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış EK-2
I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış EK-2
K50 Crohn hastalığı EK-1
K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak EK-2
K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak EK-2
K50.8 Crohn hastalığı, diğer EK-2
K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış EK-2
K51 Ülseratif Kolit EK-1
K51.0 Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları EK-1 EK-2
K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit EK-2
K51.2 Ülseratif (kronik) proktit EK-2
K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit EK-2
K51.4 Kolon psödopolipozisi EK-2
K51.5 Mukozal proktokolit EK-2
K51.8 Ülseratif kolit, diğer EK-2
K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış EK-2
K52.0 Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları EK-1 EK-2
K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit EK-2
K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit EK-2
K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan EK-2
K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış EK-2
K60.0 Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3) EK-1
K61.0 Anal Apse EK-1
K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları EK-1
K62.2 Anal Prolapsus EK-1 EK-2
K62.3 Rektal Prolapsus EK-1 EK-2
M47 Servikal Spondilozis (Spondilozis) EK-1
M47.0 Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*) EK-2
M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile EK-2
M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile EK-2
M47.8 Spondiloz, diğer EK-2
M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış EK-2
M48.0 Spinal Steroz EK-1 EK-2
M51 Disk hastalıkları EK-1
M51.0 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*) EK-2
M51.1 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile EK-2
M51.2 İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış EK-2
M51.3 İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış EK-2
M51.4 Schmorl nodülleri EK-2
M51.8 İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmış EK-2
M51.9 İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış EK-2
N31 Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu EK-1
N31.0 İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış EK-1 EK-2
N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış EK-1 EK-2
N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış EK-1 EK-2
N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu EK-1 EK-2
N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış EK-1 EK-2
N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu EK-1 EK-2
N32.1 Vezikointestinal fistül EK-1 EK-2
N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış EK-1 EK-2
N33.8 Mesane Bozuklukları EK-1 EK-2
N35 Üretral striktür EK-1
N35.0 Posttravmatik üretra darlığı EK-2
N35.1 Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış EK-2
N35.8 Üretral darlıklar, diğer EK-2
N35.9 Üretral darlık, tanımlanmamış EK-2
N39.4 Üriner İnkontinans EK-1
N40 Benign prostat hiperplazisi EK-1
N40.1 Prostatın Büyümesi (Benıgn) EK-2
N82.0 Vezikovajinal fistül EK-1 EK-2
N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü EK-1 EK-2
O66.3 Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum EK-1 EK-2
Q05 Spina bifida EK-1
Q05.0 Servikal spina bifida, hidrosefali ile EK-2
Q05.1 Torasik spina bifida, hidrosefali ile EK-2
Q05.2 Lumbar spina bifida, hidrosefali ile EK-2
Q05.3 Sakral spina bifida, hidrosefali ile EK-2
Q05.4 Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile EK-2
Q05.5 Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan EK-2
Q05.6 Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan EK-2
Q05.7 Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan EK-2
Q05.8 Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan EK-2
Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış EK-1 EK-2
Q06 Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları EK-1
Q06.0 Amiyeli EK-1 EK-2
Q06.1 Spinal kord hipoplazisi ve displazisi EK-1 EK-2
Q06.2 Diastematomiyeli EK-1 EK-2
Q06.3 Diğer konjenital kauda ekuina malformasyonları EK-1 EK-2
Q06.4 Hidromiyeli EK-1 EK-2
Q06.8 Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları EK-1 EK-2
Q06.9 Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış EK-1 EK-2
Q42 Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu EK-1
Q42.0 Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu EK-1 EK-2
Q42.1 Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu EK-1 EK-2
Q42.2 Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu EK-1 EK-2
Q42.3 Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu EK-1 EK-2
Q42.8 Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu EK-2
Q42.9 Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının EK-2
Q43.1 Hirschsprung hastalığı EK-1 EK-2
Q43.10 Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış EK-1
Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları EK-1 EK-2
Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü EK-1 EK-2
Q43.7 Persistan kloaka EK-1 EK-2
Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül EK-1 EK-2
Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri EK-1 EK-2
Q62.31 Ektopik üreterosel EK-1
Q64.1 Mesane ekstrofisi EK-1 EK-2
Q64.11 Kloakal ekstrofi EK-1
Q64.19 Mesane ekstrofisi EK-1
Q64.2 Konjenital üretral kapaklar EK-1 EK-2
Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu EK-1 EK-2
Q76.4 Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan EK-2
Q76.42 Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri EK-1
Q89.8 Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış EK-2
Q89.81 Kaudal displazi zinciri EK-1
R15 Fekal  İnkontinans EK-1
R32 Üriner İnkontinans Tanımlanmamış EK-1
S06.9 İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamış EK-1 EK-2
S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması EK-1
S14.0 Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi EK-2
S14.1 Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları EK-2
S14.2 Servikal omurga sinir kökü yaralanması EK-2
S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları EK-2
S14.5 Servikal sempatik sinir yaralanması EK-2
S14.6 Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları EK-2
S24 Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması EK-1
S24.0 Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi EK-2
S24.1 Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları EK-2
S24.2 Torasik omurga sinir kökünün yaralanması EK-2
S24.3 Toraks periferik sinirlerinin yaralanması EK-2
S24.4 Torasik sempatik sinirlerin yaralanması EK-2
S24.5 Toraks diğer sinirlerinin yaralanması EK-2
S24.6 Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması EK-2
S34 Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması EK-1
S34.0 Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi EK-2
S34.1 Lomber spinal kord diğer yaralanması EK-2
S34.2 Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması EK-2
S34.3 Kauda ekuina yaralanması EK-2
S34.4 Lumbosakral pleksus yaralanması EK-2
S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması EK-2
S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması EK-2
S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması EK-2
S37.2 Mesane yaralanması EK-2
S37.28 Mesanenin diğer yaralanması EK-1
T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış EK-1
T09.3 Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış EK-1 EK-2
T91 Spinal Kord Yaralanması EK-1
T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeyel yaralanma ve açık yarasının sekeli EK-2
T91.1 Omurga kırığı sekeli EK-2
T91.2 Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli EK-2
T91.3 Spinal kord yaralanması sekeli EK-2
T91.8 Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli EK-2
T91.9 Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli EK-2
Z51.0 Redyoterapi Dönemi EK-1 EK-2
Z51.5 Palyatif bakım EK-2
Z81.0 Mental Retardasyon ve Serebral Palsi EK-1
Z82.0 Epilepsi EK-1
Kategori :Duyurular, Reçete mevzuatı, SGK Etiketler: 

Yeniliklerden haberdar olun

Yazıyı paylaşın

İlgili yazılar

Yorum Yazın

You must be Logged in to post comment.

© 2019 Tüm Eczacı İşverenler Sendikası. Bütün Hakları Saklıdır.