2 Eylül 2018

Twinrix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Infanrix IPV+Hib, Infanrix Hexa, Varilrix, Priorix, Priorix-Tetra, Havrix ve Engerix aşılarında sızıntı yaşanması

Twinrix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Infanrix IPV+Hib, Infanrix Hexa, Varilrix, Priorix, Priorix-Tetra, Havrix ve Engerix aşılarında sızıntı yaşanması TWİNRİX, BOOSTRİX, BOOSTRİX IPV, INFANRİX, INFANRİX […]