SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURUMUZ.(Hasta Alt Bezi Reçetelerinde “Uygunsuz Primer Tanı” Gerekçesiyle Yapılan Kesintiler Hk. )

                                                                                                                      15/11/2017                                                                                                                       TEİS2017-66          T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA Konu: Hasta Alt Bezi Reçetelerinde “Uygunsuz Primer

Devam